Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPRAAKKUNST. 3;3
(jt^, ringer J Jin^ur, e\!Ezard, gizzerdj «il, <jil, «ibbon, ^ihbn; evcnzoo
■vvanneer do g dubbel staat, als iu beggar, hêgyer, dagger, déggur, ragged ,
rêljged. In woorden uit hot Latijn luidt gg vóór e, na eene syllabe, die den
klemtoon heeft, als ddzj, b. v. exaggerate, eyzéddzjireet; maar vóór de ge-
accentueerde syllabe behoudt de g haren ^-klank, als suggest, suydzjést.
Vóór m en n in de zelfde lettergreep wordt de g niet uitgesproken, zoo
als in gnaw, na, gnat, mt, gnomon, nomen, assign, dssin, design,
distin, indign, tendUin, plilegm, flem, paradigm, pérreddim, reign, reen,
malign, mallain, behalve wanneer beide letters tot onderscheidene lettergre-
pen behooren, als in assig-nation, malig-nity, sig-nify, doch wederom
niet in physiognomy, recognizance.
De gh luidt als ^ in ghost, goost, burgher, bürgur, gherkin, gérkin;
als ƒ luidt zij in chough, ^s/w/, trough , ira/, draught, c?rq/if, enz. Meestal
echter is zij na een voorafgaanden klinker stom, als in bough, Ztau , dough,
do, sigh, sai, borough, hürro, nightingale, nattinggeel, daughter, dater.
Somwijlen wordt zij als k uitgesproken, zoo als in hough, shough, lough;
lees hok, sjok, lok.
Na n, aan het einde eener lettergreep, vormt de g met haar den bekenden
n^-klank, b. v. spring, spring, singer, sing-ur.
De h luidt als bij ons, in hand, hend, home, hoorn, llood, hoed. Zij is
stom voor n , b. v. in John, dzjaon; ook nar in do zelfde syllabe, als catarrh,
ketter, rheum, roem, rhyme, raim, niyrrli, mer; zoo mede in woorden van
Latijnschen oorsprong, als honesty, ónnesti, hour, our, humour, joimur,
herb, erb; maar niet in herbit, hêrbid, herbalist, hérbelist, enz.
De j luidt als dzj, b.v.jest ,dzjesi, project, próddzjekt, ^uHf^e , dzjudzj,
joke, djzook, enz. Alleen in hallelujah luidt zij als onze y.
De k luidt als by ons, doch wordt vóór n niet uitgesproken, b. v. knife,
n'atfy knight, nait, Knowles, nools.
De I luidt mede als bij ons, doch wordt niet gehoord in de uitgangen alf,
alve, alk cn alm, b. v. calf, kaaf, halve, haav, walk , oeók , palm, paam;
en even min in palmer, pamwr, falcon,/ao^n, folks,/oo^s, salmon,
sémmun, Palmerston, Holboru, hóburn.
De m luidt als bij ons.
Even zoo de n, op de volgende uitzonderingen na. Dat n en g ook in
het Engelseh onzen bekenden n^r-klank vormen, is boven bij de g reeds ge-
zegd. Dezen n^-klank neemt de n voorts aan vóór c, k, qu cn x, b. v.
uncle, ongkel (bijna ungkeT), link , lingk, banquet, béngkwet, linx, Ungks.