Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
12 GRONDEN DER
• • -3
medeklinkers.
De b luidt als bij ons, maar vooral zacht aan het einde van lettergrepen.
Zij is stom, wanneer zij door eene m voorafgegaan of door eene t gevolgd
wordt, zoo als in lamb^ lam of bijna lem, comb, koom, hecatomb, hêk-
ketoem, debt, det, doubt, douU
De c luidt als ^ of even als bij ons; na eene s, vóór e, i en y, is zij
stom, zoo al§ dit bij ons in het woord scepter het geval is. Wordt zij,
na eene geaccentueerde lettergreep, door e of i gevolgd, dan vormen deze
beide letters (ce of cl) te zamen den sj-klank, zoo als in oceau, óajun,
social, sösjel, enz.
De ch is doorgaans de Slavische H, welken klank wij door isj hebben
aangeduid, b. v. chamber, tsjeemhur, child, Ujaild, cheese, tsjies, Chel-
sea, tjsélsi; gaat aan de ch eene t vooraf, dan vervalt deze natuurlijk, zoo
als in dutches» dütsjes, dispatch, dispetsj. Na 1 en n luidt zij echter slechts
als sj of de Fransche ch, zoo als in belch, belsj, inch, iVy, bench, bensj;
en zoo ook in verscheidene van het Fransch afstammende woorden, als
chagrin, sjayreen, champaign, sjêvipeen, chaise, sjeez, machineymêsjién.
Als k luidt de ch gewoonlijk in woorden van Grieksche afkomst, b. v. cha-
racter, kérrekter, chaos, kéos, christian, krisfjun, orchester, örkester,
chimera, kmirè, monarch, mónnêrk» In de voorsyllabe arch luidt zij als
tjsy wanneer er een consonant, en als k wanneer er een vocaal op volgt,
b. V. archbishop, art^bisjnp, archpriest, artsjpriëst; daarentegen Arch-
angel, arkeendzjel, architect, drkitekt. Zij is stom in yacht, ^a^ oï jot.
Drachm wordt als drëm, doch drachma als drêkmê uitgesproken.
De ck luidt als eene enkele k.
De d luidt ills bij ons, maar vooral zacht aan het einde eener lettergreep.
Ook de f is als bij ons. De If in halfpenny en halfpence wordt niet
gehoord; lees hépemi en hêpens, of volgens eene andere uitspraak en
happens. In het voorzetsel of luidt zij als v; zoo ook in calfe's head, wife's
jointure, enz.
De g luidt: l®. als^, of de Transche vóór a, o, u, 1 enr, en ook aan het
{einde eener lettergreep, b. v. game,^eem, gospel, yöspel, gum, ^um, glory,
ytóri, Greenwich, yrénnitsj, stag, steg, magnet, viéynet; als dzj vóór
e, I en y, b. v. gener<Tl, dzjénnerêl, page, peedzj, gliigcr, dzjindzjitr, gypsy,
dzjipsL Hiervan zijn uitgezonderd: 1 Hebreeuwsche eigennamen, als Gideon ,
■y yiddim. Gilgal, 2°. vele Angelsaksische woorden , als gift,^//jf, gig,