Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
FW
Obr.
Bij H. FRTJLINK, te Amsterdam, ziet ^
CO
VIERDE, GEHEEL HERZIENE EN TEVENS ZEER GOEDpOlPE Uf^AV^T

VAN
H. FRIJLlNK's!
N I E U W E

HAND-ATLAS DER A|AADE
in hären
TEGEINWOORDIGEIV TOESTAJN

• - 3
In Dertig uitvoerige, gedeeltelijk geheel nieuwe Kaarten,
In Koper g:ebragt door de voornaamste Nederlandsche Kaartgraveurs.
Gebonden ƒ 12,50.
Deze Atlas bevat de volgende Kaarten, die ook, tegeu de daarbij gevoegdo
prijzen, afzonderlijk verkrijgbaar zijn:
KAART van den STERRENHEWEL.............................ƒ— 90.
WERELDKAART, Westelijk en Oostelijk Halfrond der Aarde. Hierin zijn op-
genomen de grenzen van het drijfijs in de Noord- en Znidpoolzeeën, de zee-
stroomingen, de vaste en andere zeewinden, en de ma^etische Noord- en
Zuidpool, benevens de ma^etische meridiaan en evenaar. Deze kaart is voorts
ji;eteócend volgens de gewijzigde projectie van Maniüeed, zoo als die bij de
Éngelschen gebruikelijk is. Andere projectiën, mede op deze kaart aangewezen,
zijn: Stereographische projectie van het oostelijk en westelijk halfrond. —
Stereographische en ortnographische aequatoriaal-projectie. — Projectiën van
de middellijn en den middelmeridiaan. — Babinet's homalographische projectie
van de geheele oppervlakte der Aarde. — Projectie van het oostelijk en wes-
telijk halfrond, volgens Babinet. — Aequatoriaal-projectie volgens Flamsteed. —
Lambert's aequatoriaal-projectie. — Ontwerp van drie pi'ojectiën. — H. James'
Geometrische horizontaal-projectie van ^ des Aardbols.............ƒ l.—•
NOORDPOOLKAART. Tot den oOsten graad noorderbreedte. De jongste noord-
pooiontdekkingen zijn er in opgenomen........................./ —,90.
EUROPA......................................................ƒ— 90.
SPANJE en PORTUGAL. Met bijkaarten van Madrid, Lissabon en omstreken.
Cadiz, Gibraltar en de Canariscke eilanden.......................ƒ1,25.
FRANKRIJK. Met plattegrond van Varijs en bijkaart van Parijs en ouistreken. f 1,25.
HET BR IT SC HE RIJK. Met bijkaarten van Londen ^ Dublin en Edinburg en o in-
streken, benevens het eiland Wight en de havens van Portsmouth en Ply-
mouth.........................................................ƒ 1 35.
DENEMARKEN. De bijkaarten bevatten Kopenhagen, Hamburg, enz... ƒ—,75.