Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGEL>SCIÏE 8FKAAKKUNST. 11
Cooper, koeper, book, boek. Cook, koek; 2®. als onze korte u in flood,
flud; 3®. als onze lange o in floor, floor, door, door.
Ou: r. als ons ou in cloud, Houd, pound, pound, llobliouse, hób-
lious; 2". als onze lange o, voor 1 of r, b. v. mould, raoold, uiioulder,
sjooldur, court, koort, source, soors; 3°. als oe, in "woorden van Fran-
sche afkomst, als amour, amoer, tour, toer; 4®. als oo, voor gbt^
b. V. Ilouglitou, haotn, nought, naot; 6®. als onze korte «, in toonloozc
nitgangen, b. v. favour,/wur, harbour, haarbur, Plymouyi, ,
Portsmouth, pooWsmusA; evenzoo in Journal, dzjümul, couple, kuppl,
country, hantri, young, jun^r.
Ow 1®. als OM in sommige woorden van e'cne .lettergreep, zoo als clow,
klou, crown, kroun; evenzoo in syllaben, die den klemtoon hebben, als
flower,^OM-«r, powder, poudur, Bowdich, houditsj; als onze oo crow,
kroo, snow, snoo, Bowlinggreen , botlingyrien; 3°. als onze o in toonlooze
uitgangen, zoo als shadow, sjêddo, meadow, viéddo. Barrow, bérro,
Oy als oj, b. V. boy, hoj, oyster, ojstur, Boyle, hojl.
Va wordt op verschillende manieren uitgesproken, b. v. language, léng-
§oe-idzj\ quantity, koedntity, quality, köe-óUittj, guardian, indi-
vidual, individwel, graduation, greddoe-ésjun,
Ue als'oe-<", of het Fransche woord oui, in niansuete, ménsoe-iet;{ilsjoe
in argue, drgjoe, ülontague, móntegjoe» De ue is stom in sommige uit-
gangen op gue cn que, zoo als catalogue, kdttalloy, pique, piek. Beide
vocalen worden afzonderlijk uitgesproken in de uitgangen uel,uence, uent,
uet, zoo als duel, djoe-il, confluence, kónjloe-ens, Emanuel, witnjoe-el.
Na r krijgt ue den oe-klank; true luidt derhalve als troe.
De ui luidt als oe-i in linguist, liingoe-ist, penguin, póngoe-in; als oe,
wanneer er eene r voorafgaat, zoo als fruit,/roe/, bruit, broet; als eene
korte 1 in circuit, sérkït, build, bild, guinea, ginni, dniidhall, gild-
hóil, biscuit, biskit, conduit, kündit; als ai in lettergrepen, die den klem-
toon hebben, zoo als gnidc, gaid, In de uitgangen uity, uition, uitous
worden de u cn 1 afzonderlijk uitgesproken, zoo als in assiduity, asi'if^'oe-
^iti, intuition, mtoe-isjun.
Uy als het Fransche oui bij toonlooze uitgangen, zoo als 1®. colloqul,^JZ-
lok^'ig\anirno(iny,ventr£Uokkoe-i; 2°. als ai in cunlcttergrepige woorden,
of lettergrepen, die den klemtoon hebben, zoo als in buy, baif <"uy, gai.
De drieklank «oy komt alleen voor in hot woord buoy, dat als boe-ój
wordt uitgesproken.