Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
GRONDEN DER
Eye. 33 eze drieklank komt alleen in het woord van dieu naam voor, en
lui dt als ai.
fla luidt genoegzaairi als Je, in de uitgangen ia, lal, l.iii, iard, enz.
1). V. memorial, mimo'órjel, Bndiaii, itndjen^ battalia, poniard,
pdnjerd. Diamond wordt uitgesproken als daïmund, en carriage, mar-
riage, parliament en mlniafnre als kérridzj, mêrridzj, pérlement, minnizjoer
(ook niinnitoer en minnitzjoer). In namen van vreemden oorsprong is de ia
geen tweeklank, maar staan deze letters op zichzelve, zoo als in Jiias,
hülês, Diagoras, daiélj^orês,
Ie is 1°. onze lange i in chief, tsjief, tier, tier, frieze,/w^r, shield,
sjield, cashier, Icéssjiur, IV ut field, nutjield; 2°. ai in woorden van ecno
lettergreep, als die, dai, He, lai, pie, pai; 3'^. onze korte e in friend,
frendy tierce, ters. De toonlooze uitgangen sier en zier luiden als sjur en
zjur, b. V. hosier, hósjur, grazier, yrêzjur. De vocalen i e worden ge-
scheiden uitgesproken, wanneer de i lang is en den klemtoon heeft, zoo
als in piety, piuétly society, sosfüetii en ook in lettergrepen zonder klem-
toon, waarin zij kort is, b. v. orient, (Sriënt, audience, aodiens*
leu en iew als Joe, b. v. adieu, adjoë, view, vjoe,
ïo en iou als iü in toonlooze uitgangen, b. v. iVlbion, éZó^zm, notorious,
notórius; alsjw, wanneer er eene I of n voorafgaat, b. v. vermilion, uer-
vüèljun, minion, mienjvn. Marchioness wordt als wiaa?%'M»«es en cushion
als kussjin uitgesproken.
Iou is alleen een drieklank, dat is, deze drie letters worden in éénelet-
tergreep uitgesproken, als er eene c, t, s of x voorafgaat, b. v. precious,
prissjusy factious,anxious, ankfjus.
Oa luidt als onze lange o in boat, boot, cloak, klook, road, rood; en
als eene naar o trekkende a in broad, braody groat, yraot. Het woord
goal of gaol (gevangenis) wijkt van eiken regel in de uitspraak af, daar
het als dzjeel luidt.
Oe luidt: l®. als onze lange o, b. v. roe, ro, foe,/o; 2''. als e,in Griek-
sche en Latijnsche woorden, b. v. I'hoebus,ook als i in eene letter-
greep zonder klemtoon, b. v. oedema, idimé; 3®. als eene korte e in Oe-
dipus, éddipus.
Oei. Deze drieklank komt alleen voor in het verouderde woord oeiliads ,
dat doorgaans éëljeds wordt uitgesproken.
Oi als ons q/, b. v, coin, kojn, noice, nojs, voice, vojs, Moira, mojrê.
Oo luidt: 1®. als ons oe, b. v. roof, i'oef, moon, moeuy blood, bloed..