Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPRAAKKUNST. 3;3
len door eene c, ch, g, s, t, x of z worden voorafgegaan, dan smelten zij
met de zoo even genoemde medeklinkers aldus ineens musician,
puncheon, punsjunj gudgeon,, omnisslon, omnissjun, peiTection ,
perféJcsjun, connexion, konnéksjun, glazier, glézjur; behalve wanneer eene s
of X voor de t staat, zoo als in mixtion, mieksjun.
Eau, in woorden van Fransche afkomst voorkomende, luidt als q, b. v.
hean, óo, Beaufort, hófurt, Beaumont, hómunU In beauty, beauty-
full, enz. luidt zij als_;oe; men leze bjoêti, bjoëtiful,
Ee luidt als onze lange i, b. v, eel, iel, beefsteak, biefsteeky degree,
digri, Greenwich luidt als grenm'tsj, breeches als britsjes, beelzebub als
bélzebub, en de zamentrekkingen e'er, ne'er, voor ever, never, luiden
bijna als èr, nèr.
Ei, l®. als onze lange e, voor gh, ght, gn, I en n, zoo als in Greigh,
^rë, freight, /reet, deign, deen, veil, veel, rein, reen; 2®. als onze lange
ƒ na o of 8, b. V. deceit, disi'ët, en zoo ook in verscheidene eigennamen, als
liClgh, Keith, kiesh, Macneil, mekniel; als eene korte i in toon-
looze uitgangen, als counterfeit, kaünttrjit, sovereign, süvverin» Height en
sleight luiden als kait en slait; heifer en nonpareil héffur qh nonpar él,
Eo luidt als onze korte e in leopard, Uppurd, Geolfry, dzjéffri; tusschen
onze lange o en a in George, dzjaordzj; als onze lange o in yeonian ,yrf7nwrt;
als 10 in geography en geometry, lees dzjiógyraji dzjiömmetri; als onze
korte u in de toonlooze uitgangen cheon en geon, b. v. Inncheon, lünsjun,
sturgeon, stürdzjun; als onze lange i in people, piepel; als ew in
feodal, feudêl; als oe in galleon (galjoen), 1. galleen,
Eu luidt: als joe in Europe, ^oerop, euphony,yoe/unm, neutrality,
njoetrélliti, tenA,fjoed, dense, djoes; 2°. als oe na 1, r of rh, b. v. pleu-
risy, ;j/oëmt, rheuni, roem; 3®. als onze korte u in toonlooze uitgangen,
b. v. grandeur, gréndur,
Ew luidt als joe in new, njoe, dew, c(;oe, review, niyöë, IVewcastle
njoëkessel, IVewfonndland, njoeféündlênd. Als oe luidt deze tweeklank na j
1 of r, b. V. Jew, dzjoe, BlewDclds, bloejields, crew, kroe, Rrewster
hroesUr. Shrewsbury wordt als sjroösberri cn IVew-York als Nujork uitgc
sproken. De drieklank e we (ooi, wijQe van een schaap) luidt wederom als joe
Ey luidt: l". als onze lange e in woorden van céne syllabe, of in lettergrc
pen die den klemtoon hebben, zoo als in prey, pre, surveyor, survéjur
Grey, grë, lleylin, hélin; als ï in toonlooze uitgangen, zoo als in alley
dlli, money, münni^ Priestly,