Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
GRONDEN DER
Au luidt: 1®. als onze lange, a, doch eenigzins naar de o trekkende, in
pause, pacts, autumn, dtum^ daughter, ddtur; 2®. als onze korte a on-
middelijk vóór n en een volgenden medeklinker, b. v. aunt, tin^, Jaundi-
ce, dzjandis, saunder, sandur; 3®. bijna als u in taught, caught,
4®. als eene lange o in hautboy, hóboi; 5®. als eene korte o in cauliflo-
-wer,köllijl6wer, laurel, lórrü, laudanum, löddenum; 6^. eene enkele maal
als onze lange e, in gauge, geedzj,
Aw, in awe. Jaw, pawn, Lawson, enz., luidt als eene naar o trek-
kende a. Vergel. wat hieromtrent reeds bij den derden klank der Engelsche
a gezegd is.
Ay als onze lange e, b. v, day, dt, ray, rc, prayer, prëur, Drayton,
dreetn, In een toonloozen uitgang, zoo als in Sunday, Monday, wordt
ay doorgaans als i uitgesproken; lees sundi^ mondi, enz.
Aye (voor eeuwig) wordt uitgesproken als eei. Het woord is echter ver-
ouderd ; men zegt thans for ever.
De ea luidt: 1®. als onze lange i in sea, si, heaniy biem, beadle,
mead, mied; 2^. als onze korte e in bread, bred, head, hed, breast ^
hresty peasant, pezzent, enz.; 3®. ten naastenbij als onze korte e, maar wat
naar do u trekkende, wanneer er eene r op volgt, b. v. earl, ürl, pearl,
piirl; 4®. als onze lange e in break, breek, great, ^reet, steak, steek;
5®. als de è der Franschen, in woorden, die op eene r uitgaan, als bear,
swear, pear, enz.; 6®. als eene lange a in de volgende woorden voor rt,
rth of rk: heart, Aaar^, hearty, Aaar^z, hearten, ^aar^n, hearth, AaarsAy
hearken, haarken. De ea in fearful wordt als ie (Jierfoel) uitgesproken,
wanneer het woord vreesachtig, en als eene korte e (Jerful), wanneer het
vreeselijk beteekent. To read (lezen) luidt ioe nerf, en read (gelezen)
luidt red,
In al deze woorden is de ea, volgens Walker , een oneigenlijke tweeklank.
Het liierboven aangehaalde ocean, waarin zij qquq eigenlijke is, vfordi ósjun
uitgesproken.
De vocaalverbindingen ca, eo, eou, ia, io en Ion, wanneer zij geen
tweeklanken zijn, worden wel schielijk, maar toch afzonderlijk uitgesproken.
De zamenstellingen ia, Ie en Io luiden echter ook alsj''a,/e,yo, vooral wan-
neer er eene I of n of eene lettergreep, die den klemtoon heeft, voorafgaat.
Men leze als volgt: lineament, linniêment, erroneous,erronzW, comedian,
komidiên, carrier, kérrtur, gabion, gébiun, odious, ödius; maar daaren-
tegen poniard, pönjird^ allen, eeljen, onion, ünjun. Wanneer deze voca-