Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
2^0
GRONDEN DER ENG. SPRAAKKUNST.
in die van Othello. Luister maar naar hetgeen ik zeggen wiU*.
"Wees vrglijk, maar te gelijker tijd behoedzaam! Ik weet niet
anders, dan® dat zij getrouwd is. Ik deelde het aan al mijne
vrienden mede ^ maar niet aan den Heer Smith, Gij zult daar
niemand vinden dan mij. Wie weet, of® hij zichzelven niet van
het leven beroofd^^ heeft! Wie kan zeggen, of® dat niet het
geval geweest is? Er was naauwelijks eene vrouw, die niet®
met haren man twistte.
1 but for him. 2 to be drowned. 3 but for you. 4 ruined. 5 simplicity. G to
overcome, 7 but that. 8 but. 9 to accommodate. 10 character. 11 am going
to say. 12 to communicate. 13 to destroy.
OF INTERJECTIONS. OVER DE TUSSCHENWERPSELS.
maar al-
De tusschenwerpsels zijn geen eigenlijke
leen uitdrukkingen onzer gewaarwordingen,
woorden,
als:
Ah, ach! Good lack. de -droes! Well done. regt zoo!
Alas, helaas! 0 hid. 0 jee! Holla, hola!
Ay me, wee mij ! 0 heavens. 0 hemel! Hei'jh, heila!
0, oh. 0! Zounds, sapperloot! Help, help!
Ah, och! Py, foei! Hey, heidaar!
0 joy. 0 vreugde! Pshaiv, ba! Hark, luister!
Huzza, hoezee! Bo, boe! Behold, kijk!
IIa, ha. ha, ha! Hush, zwijg! I say. hoort!
Avaunt, weg! Peace, stil! Welcome, welkom!
A way, voort! Hem, hem! Bounce, bonsl
Have a care , pas op! Chear up , wees vrolijk! Crack, krak!
Aha, aha! Courage, moed gevat! Slap, klets!
en meer anderen.
i