Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
238
GRONDEN DER
te zijn. Veracht*® de armen, noch benijd*' de rijken, want de
een sterft zoo wel als^® de ander. Zoo ver als ik in staat*® ben
te oordeelen, is het boek goed geschreven. Zijne kleedingwas
zoo wit als sneeuw. Als hij komt, zullen wij hem zien. Hij is
lui, en zijn broeder ook. Ik kan het u niet leenen, omdat ik
het niet heb. Hij moet het mij wedergeven, of betalen.
1 clear. 2 need. 3 explain. 4 relation. 5 to require. 6 a great deal of
examination. 7 equally. 8 deserving. 9 candid. 10 to own. 11 to be mistaken.
12 to tell. 13 advice. 14 eminent. 15 to think one's self. 16 to despise. 17 to
envy. 18 as the one dieth so dieth. 19 able. 20 raiment.
I
I
f
151ste Oefening.
Ten slotte * moet ik aanmerken, dat zijne gevolgtrekking - on-
juist was. Niettemin 3 is Londen op eenen zeer gezonden grond ^
gebouwd. Daar ^ gij hem kent, kunt gij beproeven, hem deze
gewoonte ' af te leeren Hij zal het niet hebben, tenzij ® hij
het zelf hale Ik gaf hem daar kennis van, opdat hij voor-
zigtig** zou wezen. Hij verloor zoowel zijnen oom als zijne
tante. Niettegenstaandezijne loosheid*^, werd hij bedrogen
Hoewel zij schoon is, wil toch niemand haar trouwen. Noch hij
noch zijn broeder zijn Amerikanen. Verder *6 ried hij mij aan,
de zaak*® op te geven Zend het mij zoo spoedig mogelijk,
anders zal ik zonder dat vertrekken 20. Hoewel ik hem twee-
maal in Londen gezien had, herinnerde 2* ik mij hem toch niet.
Als hij vroeg komt, zal ik misschien mede gaan. Ook22 kon
ik niet nalaten, hem te berispen23, Zij had het niet geschre-
ven, en haar broeder ook niet. Als hij zoo ver gegaan was,
zou hij nog niet terug zijn. Zou hij het ooit gezegd hebben, als
het niet waar geweest was? Als hij het verstaan had, zou hij
het geschreven hebben.
1 finally. 2 inference. 3 nevertheless. 4 healthy soil. 5 since. 6 to break of.
7 habit. 8 unless. 9 to go for a thing. 10 to inform. 11 cautious. 12 both.