Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPRAAiavUNST. 237
for, want. for all that, evenwel.
further7nore, verder. for as muoli as, in zoo verre.
for example, bij voorbeeld. however, echter.
if, of. lest^ opdat—niet.
moreover, verder. nevertheless, niettemin.
neither—nor, noch—noch. nothwithstanding, niettegenstaande.
or, of. or else, of anders.
provided, mits. since, daar, dewijl.
that, dat, opdat. then, dan.
therefore, daarom. unless, ten zij.
when, als. 4 whereas, daarentegen.
wherefore, derhalve. whereupon, waarop.
whether—or, of—of. yet, doch, echter.
Eenige voegwoorden vereischen een ander voegwoord na zich.
Neither vereischt nor, als: Neither he nor his brother has done it, hij noch
zijn broeder heeft het gedaan.
Though vereischt yet, als: Though he is poor, yet he is very contended,
hoewel hij arm is, is hij toch zeer tevreden.
Whether vereischt or, als: Whether he will do it or not, 'of hij het doen
wil of niet.
Either vereischt or, als: Either she or her sister must go, zij of hare zus-
ter moet gaan.
As vereischt somwijlen so, als; As his application is, so will his progress
be, zoo als zijn vlijt is, zullen zijne vorderingen zijn.
So vereischt as, als: He is not so wise as his brother, hij is niet zoo wijs
als zijn broeder.
So vereischt that, als; I am so weak that I cannot walk, ik ben zoo zwak,
dat ik niet gaan kan.
%
150ste Oefening.
Het is koud noch heet. Het is zoo duidelijk * dat ik het niet
behoefd te verklaren^. De verhalen^ zijn zoo onzeker, dat zij
veel onderzoek ^ vereischen De een is even ' zoo verdienste-
lijk ® als de ander. Ik moet zoo openhartig ® zijn te bekennen
dat ik mij vergist ^^ heb. Hij wilde het noch zelf doen, noch
het mij laten doen. Zoo als hij leeft, zal hij sterven. Ofschoon
hetgeen gij mij zegt*^ waar kan zijn, zal ik evenwel uwen
raad^^ niet volgen. Hij moet zelf gaan, of zijnen knecht zenden.
Hij is niet zoo verlieveni^ en zoo zeer geacht, als hij denkt^^