Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ë

23Ö
giiondp:n der

149ste Oefening.
jritji, bij, van, met, door, op.
Hij is iederen dag bij mij. Dat is bij mij te vinden i. Met
zijne kundigheden was het te verwachten, dat hij het bewer-
ken ' zoude. Hij kwam ^ van koude om. Hij was met zijnen
broeder oneenig Hij werd door eenen aanval ® van de koude
koorts aangetast Hij is misnoegd ^ op u. Gij hebt altijd iets
op mij te zeggen
Withiii, binnen, tot op, in, enz. Without, hniiQU, zonder.
Het zal binnen drie uren klaar ® zijn. Hij naderde het schip
tot op den afstand van een kanonschot Hij is niet binnen.
Het is in den muur*^ verborgen Hij hield ^^ zich buiten mijn
bereikHij deed het zonder mijne hulp*®. Daar zult gij zon-
der vrienden, zonder nabestaanden, zonder eenigen bijstand*'
zijn. De graven^^ zijn buiten de kerk. De eikenboom^^ was bui-
ten den tuin. Kunt gij niet zonder geld koopen? Ik vond hem
zonder moeite 20.
1 to be found, 2 to effect. 3 to perish. 4 to disagree. 5 to seize. 6 dissa-
tisfied. 7 fit, 8 to find fault with any one. 9 finished. ID to approach. II gun-
shot. 12 to conceal. 13 wall. 14 to keep. 15 reach. 16 aid. 17 assistance.
18 grave. 19 oak. 20 trouble. v
Ii

OF CONJUNCTIONS. OVER DE VOEGWOORDEN.
De voegwoorden verbinden of scheiden enkele woorden en ge-
heele volzinnen. De voornaamste zijn:
also, ook.
as—as, zoo—als.
and, en
because, omdat.
both^and, zoowel—als.
either—or, of—of.
except, but, save, behalve.
as, daar, dewijl.
as—so, zoo als—zoo.
although, ]joewel, ofschoon.
though, S
besides, daarenboven.
hut, maar.
else, anders.
finally, eindelijk.