Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST. 235
tot zeven uur op hem wachten i». Hij zal tot aanstaande pa-
schen op de hoogeschool blijven**. Ik wil daarvan niet spre-
ken, totdat gij mij eenen wenk*^ geeft. Wij zatenvan zeven
tot negen ure aan tafel. Zij twisten van den morgen tot den
avond. Ik zal u plagen totdat gij het mij geeft.
1 to whip. 2 cow stealing. 3 ignorance. 4 during. 5 to learn. 6 had died.
7 simplicity. 8 to disappoint. 9 to stay. 10 to wait for. 11 to remain. 12 hint.
13 were. 14 to teaze.
148ste Oefening.
To, naar, aan, van, om, bij de, enz.
Zijne reis naar Parijs was vruchteloos *. Zend het naar den
wagenmaker Ik adresseerde ^ hem aan mijnen correspondent
te Lyon. Hij heeft eenen afkeer ^ van mijne familie. Hij schreef
van zes tot acht ure. Waarom gaat gij niet naar mijnen com-
pagnon? Hij gaat daarmede van huis tot huis. Wij willen ons
nederzetten ^, om te schrijven. Ik vergezelde hen naar de kerk.
Het bedraagt ® bij de driehonderd gulden.
Toivarcls, tegen, jegens.
Tegen den avond van eenen zomerdag De vijand trok » te-
gen de stad op. Archangel ligt tegen het noorden 9. Hij is zeer
goed jegens mij. Het verheugt mij, dat ik eene gelegenheid
heb om mijne goede bedoelingen jegens u te doen blijken**.
De avond valt
Under, onder.
Ik neem hem onder mijne bescherming Onder de regering
van Peter den Groote werden de Russen zeer beschaafd**». Het
volk bezwijktonder de verdrukkingen*® der ministers. Ik
werd onder zijn herbergzaamst) j^k opgenomen
1 to no purpose. 2 cartwright. 3 to address. 4 aversion. .5 to sit down.
6 to amount. 7 summer's day. 8 to march. 9 the north. 10 opportunity.
11 to prove. 12 intention. 13 it draws towards night. 14 protection. 15 reign,
16 to polish. 17 to sink. 18 oppression. 19 to receive. 20 hospitable.
r/1