Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST. 233
for a thing. 7 mile. 8 castle. 9 relation. 10 cup. 11 importance 12 to smell.
13 peppermint. 14 ague. 15 spectre. 16 to prevent from.
145ste Oefening.
Off, van, uit, af, aan toe.
Stel nooit uit tot * morgen, wat gij lieden doen kunt. Ik ge-
loof dat hij er goed ^ aan toe is. Wij ontmoetten ^ het schip op
de hoogte van ^ Plymouth. Hij viel van zijn paard. Trek ^ uwen
rok uit.
On, upon, bij, op, van, aan, enz.
{On behoort gebruikt te worden bij een werkwoord, dat eene rust, upon
bij een werkwoord, dat eene beweging uitdrukt, als: Het ligt op den stoel,
ït lies on the chair; ik leg het op den stoel, I put it vpon the chair. De En-
gelschen maken echter zelden eenig onderscheid tusschen deze voorzetsels.)
Bij zijne aankomst in de stad vond hij zijnen broeder op
sterven Op eenen schoenen zomermorgen vond ik haar op ' het
land. Ik woon op de eerste verdieping Zij leeft slechts van
groenten®. Verlaat op mijne pogingen. De leeuw viel op mij
aan*'. Wees zoo goed en kom eens bij mij aan*^. Het is op
straffe des doods ^^ verboden Hij zag op mij als op zijnen vijand.
De kat zat op den top*^ van het huis, Ik zal het u bij de eerste
aanvraag'® zenden. Het gebeurde" op den eersten Januarij. Zij
speelde zeer goed op de harp. Zet het kopje op de kagchel.
1 to put off till. 2 well. 3 to meet. 4 off. 5 to pull. 6 dying. 7 in. 8 floor.
9 vegetables. 10 to rely. 11 to rush. 12 to call. 13 to forbid. 14 pain of
death. 15 top. 16 demand. 17 to happen.
146ste Oefening.
Out, buiten, uit.
Hij was buiten's huis, toen het geval plaats had Hij is al-
tijd uit de kamer, als ik hem noodig heb Hij was uit het
schip, toen het zonk Als gij aankomt, zal hij uit de stad zijn.