Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
EXGELSCIIE SPRAAKKUNST. 7
Als onze korte i luittt zij: Ic. vuór een of meer medeklinkers in dezelfde
lettergreep, h. v. Biyiiiii. Aem, lynx, links, sympliony, simfoni; 2°. aan liet
einde eener lettergreep, die den klemtoon lieeft, wanneer de medeklinker der
volgende dubbel wordt uitgesproken, zoo als pyr.amicl, , pliysic,
Jizzik; 3®. in toonloozc lettergrepen, b. v. synonymy, sinnonnxniu
Vóór eene r, wanneer deze tot de zelfde syllabe behoort, luidt zij als onze
e in bel, b. v. in inyrrh, mlr, myrtle, mlrtd; en als eene korte u in mar-
tyr, lees maariur.
TWEE- EN DRIEKLANKEN.
Men kan de tweeklanken in de Engelsche taal onderscheiden in eigenlijke
en oneigenlijke.
Eigenlijke tweeklanken zijn (volgens Walkeii) :
ea, in ocean, ie, in spaniel, enz. oy, in boy, enz.
cl, in heiglit, enz. io, in question, enz. ua, in assuage, enz.
eii, in feiid, enz. oi, in voice, enz. ue, in niansuetiide, enz.
ew, in Jewel, enz. ou, in pound, enz. ul, iu lauguid, enz.
la, in ponlard, enz. ow, in now, enz.
Oneigenlijke: ^
ae, in Caesar, enz. 'ea, in clean, enz. oa, in coat, enz.
al, in alm, enz. ee, in reed, enz, oe, in oecononiy, enz.
ao, in gaol ci, in ceiling, enz. oo, in moon, enz.
«til, in caught, enz. co, in people, enz. ou, in nionld, enz.
aw, in caw, enz. ey, in they, enz. ow, in crow, enz.
ay, in <lay, enz. le, in friend, enz.
Tot de drieklanken kan men rekenen:
aye, eau, eou, icii, lew, ion, oei en oeu.
Pc ae luidt: 1®. als onze lange z, in peacock, pikok, Caesar, sfsur;
2®. als onze korte e in Aetna, étnê, ]IIich«ael, mulkeL
De ai: als onze ce in zee, in aim, eem, maid, ïweec/, óaïniy, deenti;
2^. voor eene r als de Fransche è, b. v. fair,/èr; 3°. als eene korte i in
syllaben,die geen klemtoon hebben, b. v. captain, képtin, uionntin,maün2/n,
Ilritain, brüin of brietn,
Ao. Deze zamcnstcUing vindt men alleen in het woord gaol, kerker,
(pn de afleidingen daarvan), dat als dzjeel uitgesproken en tegenwoordig
meestal Jail gesclirevcn wordt.