Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST. 231
haren brooder. Hij reed ^ achter mijn rijtuig Ik liet ' hen allen
achter. Blijf» toch niet achter.
Below, beneath, onder, beneden.
Dat iis beneden hare waardigheid Hij woont onder. Alles
onder de sterrenis vergankelijkHij is verre beneden haar
in kennis. Hij zat onder eene vooruitstekende ^^ rots
Beside, naast; besides, buiten, behalve, bovendien,
daarenboven. ^
Hij lag naast mij en sliep. Zij was geheel buiten zichzelve
(zij raaskalde, wist niet wat zij zeide). Zij waren allen heen-
gegaan, behalve mijn broeder en zijne vrouw. Zij reed naast
hem. Daarenboven zult gij vinden. Hij is jong, schoon, en bo-
vendien hoogst beschaafd '5. Bovendien moet ik nog aanmer-
ken i®, dat mijn broeder naast mij stond.
1 to pass. 2 to stand. 3 turn. 4 to step. 5 to ride. 6 carriage. 7 to leave.
8 to remain. 9 dignity. 10 star. 11 transient. 12 to be sitting. 13 projecting.
14 rock. 15 highly civilized. 16 observe.
143ste Oefening.
Beijond, aan de overzijde, aan gene zijde, van boven.
Hij was aan de overzijde van het water. Onze vriendschap
zal tot aan gene zijde van het graf ^ duren Ik was nooit aan
gene zijde der Pyreneën. De roovers verzamelden zich s aan
gene zijde van het gebergte Het gaat ^ boven alle verbeel-
ding 6. Wat ik hem zeg, is boven allen twijfel.
By, door, naast, tegen, van, ter, enz.
Dat is door een der beste schrijvers geschreven geworden.
Hij zat naast haar. Het zal tegen drie ure klaar zijn. Hij werd
door hem beleedigd. Ik liet hem door mijnen knecht halen
Daaruit® zult gij zien, dat alles verloren was. Kwaamt gij over
Cadiz ? Hij reisde ter zee. Hij is van beroep i" een schoenma-
ker. Wij gingen alleen