Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
230
GRONDEN DER
weging uitdrukt. In en op worden door at vertaald, als men
van openbare plaatsen van bijeenkomst spreekt, als: in de
kerk, at church; op de beurs, «M/ie exchange, of ai 'change.
141ste Oefening.
llij woont te Bergedorf. Zij boudt zich to Londen op i. "Wa-
ren zij ooit te Parijs? Hij doet nooit zaken 2 te Kopenhagen.
Hij zag den koning te Amsterdam. Hij is op het Weener
congres ^ geweest. Hij was drie jaren in Gluckstadt gevan-
gen 'S. Wij waren aan tafel, toen de vreemdeling s aankwam.
Ik vond hen bij den Heer Smitb. Deze zaken gingen op de
beurs om Ik zie u nooit in de kerk. Dat zal op uwe kosten *
geschieden Er zijn veel jaarmarkten " te Brussel9*. Hij is
in de kamer. Laat hem in de kamer gaan. Er is geen inkt in
den inktkoker'". Doe" wat inkt in den inktkoker. Werp het
op de straat! Ik vond bem in deze stad. In den beginne was
hij zeer inschikkelijk '2. Wij kwamen met het aanbreken van den
dag'3 aan. Waart gij ooit op zee? Ik bloed dikwijls uit mijnen
neus. Vroeger waren Frankrijk en Engeland aanhoudend in
oorlog. Ik beb dit geweer in dien winkel gekocht. Ik ben
altijd gezond (vert.; in goede gezondheid). Zult gij aanstaande
week naar buiten (op het land) gaan ? Hij woonde in een klein
dorp.
1 to reside. 2 to do business. 3 congress of Vienna. 4 imprisoned. 5 stranger.
6 to be transacted. 7 to be done. 8 expence. 9 fair. 9* Brussels. 10 inkstand.
11 put. 12 compliant. 13 daybreak. 14 formerly. 15. continually.
142s'e Oefening.
Before, voor.
Ik ging zijn venster voorbij Zij stond 2 voor hare moeder.
Zij zong voordat bet hare beurt was. Hij komt voor mij. Ik
zal zeker niet voor bem staan.
Behind, achter.
Er is een klein bosch achter mijnen tuin. Zij trad ^ achter