Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST. 229
Wat drijven de booten op de rivier voort Toen wij langs den
weg gingen, vonden wij een lijk*®. Hij nam zijne zuster met
zich mede. Waarom wilt gij niet met mij gaan?
1 idea. 2 to agree. 3 order. 4 to finish. 5 whitsuntide. 6 thirst. 7 revenge.
8 to disfigure. 9 to sail. 10 current. 11. grenadier. 12 skirts. 13 wood.
14 along with. 15 to float along. 16 corpse.
140ste Oefening.
Amidst, amid, in het midden, tusschen, onder.
Hij stond in het midden der strijders Hij was onbevreesd -
in het midden des gevaars. Hij was onverschrokken 3 in het
midden der golven Hoe trotsch zag hij om zich heen ^ te mid-
den der bajonetten®!
Among, amongst, onder, between, tusschen, wordt alleen
gebezigd van twee voorwerpen.
Zij was onder hare bloedverwanten toen men poging deed ®
haar te vatten Er waren deftige lieden onder hen. Hoe
stoutmoedig** hij ook was, waagde hij zich *2 toch niet onder
hen. Hij was onder de Nederlandsche matrozen. Er zijn velen
onder hen, die het doen zouden. Onder andere dingen zeide
hij mij, dat hij mij niet wilde betalen. Hij stond tusschen zijne
beide broeders. Dat moet onder ons blijven Mijn huis staat
tusschen twee hutten Groen is tusschen blaauw en geel. Ik
trof hem tusschen het hoofd en de schouders
I warrior. 2 fearless. 3 undaunted. 4 wave. 5 to look about one's self.
G bayonet. 7 relations. 8 to endeavour. 9 to seize. 10 genteel. 11 bold. 12 to
venture. 13 to remain. 14 cottage. 15 shoulder.
At, in, into, te, in, op, uit, met, naar, enz.
At en in gebruikt men bij namen van groote steden; at daar-
entegen alleen hij namen van onbeduidende steden; in bij een
werlcwoord dat eene rust, into bij een werkwoord dat eene be-