Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ti
228 GRONDEN DER
zend gulden. Hij is over de drie weken ziek geweest. Hij is
boven zulk eene kleinigheid ® verbeven
About, tegen, om been, over, ongeveer, bijna, bij,
been en weêr, bier en daar.
Hij zal tegen drie ure bij mij zijn. De kinderen speelden om
mij been. Hij wilde met mij over die zaak** spreken. Zijne be-
grippen van regtscbapenbeid zijn slecbts zeer gebrekkig
Het kost omstreeks drie gulden. Hij beeft nooit geld bij zicb.
Hij springt been en weêr als een gek. Zijne kleederen liggen
bier en daar in de kamer. De kamer is bijna zestien voeten
breed. Gij moet daar niet over spreken. Zeg mij toch wat hij
voor heeft*®! Hij heeft altijd al zijne bedienden om zich heen.
1 to gain. 2 is. 3 conception. 4 to surpass. 5 respcct. 6 sword. 7 stove.
8 above. 9 trifle. 10 with. 11 business. 12 notion. 13 integrity. 14 defective,
15 pray tell me. 16 to be about.
139ste Oefening.
Accordihg to, volgens, ten gevolge van, overeenkom-
stig met, naar.
Volgens uwe denkbeelden * zullen wij nooit overeenstemmen
Ik heb het hem in gevolge zijne order ^ gezonden. Hij deed
het overeenkomstig uwen raad. Volgens zijnen brief van den
vijfden der vorige maand zond ik hem twee wissels.
After, na, naar.
Hij zal na u volgen. Het werk zal na pinksteren geëindigd ^
zijn. Hij was naar de Spaansche mode gekleed. De dorst ^ naar
wraak ^ misvormt ^ het menschelijk karakter.
Against, tegen.
Wij zeilden » tegen den stroom i®. Hij handelt altijd tegen mij-
nen wil. Loop niet met uw hoofd tegen den muur. Hij vocht
tegen drie Fransche grenadiers**.
Along, langs, voort, mede.
Hij ging langs den kant van het bosch Kom met*^ mij.