Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST. 227
geduchtuitgescholden Wij hebben niet genoeg gewerkt. Het
is zeker verkeerd '8. Het is werkelijk bet geval geweest. Wij
zijn zeer vrolijk 21 geweest. Gaat gij overmorgen naar den
schouwburg ? Hc niet; mijn broeder zal er naar toe gaan. Zij
is zorgvuldig bewaakt 23 geworden. Ik ben goed behandeld
geworden. Ten laatste werd hij verdrietig-^. Het is dun2'5 ge-
zaaid26 geworden. Ik zal binnen kort 27 bij u zijn. Het is niet
zeer waarschijnlijk 28. Het moet volstrekt 29 geschieden s". Waar
heeft zij het gevonden ? Ik sprak slechts van hem. Naauwe-
lijks waren wij afgestegen 32. Hoewel ^^ hij bet verzekerde ,
geloofden wij hem toch niet. Hoe rijk hij ook zij, ik zal hem
toch mijne dochter niet geven. Zij zullen bem ergens^® in don
tuin vinden. Hij spreekt onophoudelijk^' van zichzelven. Heeft
zij bet uit zicbzelve gedaan?
1 at first. 2 quite. 3 near. 4 certainly, a peevish. 6 foolishly. 7 to do. 8 in
the wrong manner. 9 rather. 10 low. 11 loud. 12 fast. 13 commonly. 14 good
sense. 15 chiefly. 16 severely. 17 to scold. 18 wrong. 19 really. 20 extre-
mely. 21 merry. 22 carefully. 23 to watch. 24 angry. 25 thinly. 26 to sow.
27 shortly. 28 likely. 29 by all means. 30 to be done. 31 scarcely. 32 to
alight. 33 although. 34 to assert. 35 yet. 36 somewhere. 37 incessantly. 38 of
her own accord.
OF PREPOSITIONS. over de voorzetsels.
De voorzetsels dienen, om do betrekking der werkwoorden
en voorwerpen tot elkander uit te drukken. Alleen door lang-
durige oefening kan men zicb bet regte gebruik er van eigen
maken. Zij hebben alle den vierden naamval na zich.
138ste Oefening, ^
Above, over, boven.
Ik heb over de duizend daalders gewonnen Dit gaat - boven
mijn begrip Hij overtreft '' mij in ieder opzigt De degen <>
hangt boven de kagchcl De onkosten ziju over de twee dui-
15*