Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
jr
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST. 225
OF THE SUBJUNCTIVE. over de bijvoegende wijze.
De Engelsche taal heeft eene wijze, the potential mood, ver-
mogende wijze, geheeten, die door de hulpwoorden can, may,
shall en tciïl gevormd wordt, en het denkbeeld van mogelijkheid,
twijfel, voorwaarde en toeval uitdrukt. Waar nu die hulpwoorden
weggelaten worden, hoewel zij er staan konden, daar wordt de
bijvoegende wijze gebruikt. Hieruit ziet men, dat de voegwoor-
den, if, als, though, ofschoon, provided, mits, ivhether, of,
for fear, uit vreeze, enz., niet altijd de bijvoegende wijze re-
geren, maar dat de zin daaromtrent beslissen moet; b, v.: Als
hij komt (dat echter nog niet zeker is), zal ik het hem zeggen.
7/ he come {should come) I shall tell it him. Daarentegen zegt men:
Als hij komt, zoo als gij mij gezegd hebt, zal ik het hem zeg-
gen. If he comes, as you have told me, I tvill tell it him* In
vele gevallen verkiest men de omschrijving door should boven
de bijvoegende wijze.
136sfce Oefening.
Als zij daar was, zou hij niet blijven. Al is hij ook nog zoo
geleerd ^, ik kan hem toch niet achten. Ik weet niet zeker,
of hij rijk is, of niet. Hij kan nooit gelukkig zijn, als hij zijne
begeerten 3 niet beheerscht \ Wat ook ^ zijne gedachten mo-
gen zijn. Ik wensch, dat zij gelukkig zijn, maar ik twijfel er
aan. Hij wenscht, dat zij hem hare dochter geve, maar daar-
toe zal hij niet besluiten. Wat er ook ^ moge komen, ik ben
niet te huis. Hoe ook zijn vermogen ^ zij, ik zal nooit zijn com-
pagnon ® worden. Hoe beleefd hij ooji zij, ik ben niet gaarne
in zijn gezelschap. Ik zou mij verheugenals hij er ware;
maar ik geloof niet dat zijne bezigheden hem zullen veroorloven
te komen. Het zal hem gelukken, of hij er is, of niet. Ik
zal u niet helpen, opdat hij ons niet ® bijeen zie. Ik wil hem
de Avaren niet leveren, tenzij ^ hij mij zekerheid geve. Ik
wilde, dat hij mijn vriend ware. Zij zal het hem niet aanbie-
den, uit vrees dat hij het weigert**. Hoe hij het ook vinden
moge. Wij zullen daar niet in bewilligen, als hij niet zelf
15