Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
242 GRONDEN DER
men spreekt, nog een deel uitmaakt van dien, waarin de lian-
deling gescliied is, en ook als geen bepaalde tijd wordt opge-
geven.
Spreekt men zonder tijdsbepaling van iemand, die reeds ge-
storven is, dan gebruikt men de imperfect; maar doet men zulks
van iemand, die nog leeft, dan bedient men zich van de perfect.
Men zegge dus: I ivas yesterday, last iveek, last month, last
year at Paris, omdat de dag van gisteren, de verledene week,
de verledene maand, het verledene jaar, reeds geheel verloopen
zijn. This morning I saw my brother, kan men 's middags of
's avonds zeggen; maar is de morgen nog niet verloopen, dan
moet men in de perfect zeggen: This morning I have seen my
brother. Als men zegt: 1 have never spoken to the king, dan on-
derstelt men dat de koning nog leeft; zegt men echter: I never
spoke io the king, dan geeft men daarmede te kennen dat de
koning reeds gestorven is. I have seen my brother twice, is zon-
der tijdsbepaling, en derhalve goed uitgedrukt.
135ste Oefening.
Mijn broeder kwam gisteren van Londen, en nu, terwijl wij
ons middagmaal gehouden hebben, is hij reeds weder te Ham-
burg. Het is van dit jaar reeds tweemaal kermis ' geweest.
Verleden maandag was ik heel ongelukkig: ik verloor mijn gou-
den horlogie, met diamanten ^ omzet ®; heden is het mij echter
teruggebragt. Mijn overleden^ oom plagt®, uit hoofde^ zijner
gezondheid, dagelijks paard te rijden 6. INIijne tante, die nu
zestig jaren oud is, heeft den armen zeer veel goeds gedaan.
Mijn broeder, die zoo vroeg gestorven is, was een goed wiskun-
dige hij schreef en toekende meesterlijk 9. Hi heb den over-
ledenen keizer steeds bewonderd i".
I fair. 2 set. 3 diamonds. 4 late. 5 to use. 6 to ride on horseback. 7 on
account of. 8 mathematician. 9 in a masterly stile. 10 to admire.