Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST. 223
gen kan, als; De kunst van schrijven. The art of writinfj. Mijne
vreugde, hem te zien. My joy of seeing him.
134ste Oefening,
De nog te betalen waren zijn niet mooi. Do nog te zoeken
rekeningen zullen waarschijnlijk ' verloren zijn. Dat is eene niet
te verwachten omstandigheid. De hem toe te vertrouwen 2 gom
is te groot. Dat is een gemakkelijk te begrijpen ^ geval. ^ Dit
is eene niet in te nemen ^ stelling Dit is eene volstrekt niet
te ontkennen® daadzaak 7, Zij is eene te zeer beminde actrice,
om bedankt® te worden. Hij is een te geleerd schrijverom
niet geacht te worden. De mij toegezondene waren zullen voor-
deelig verkocht worden. De van u ontvangen brief was mij zeer
aangenaam. De mij door uwen leerling vertoonde wissel zal
morgen betaald worden. Het geluk, u bij mij te zien, was on-
verwacht. Zijne zonderlingheid 12 van zich ziek te houden ^^ ver-
wonderde mij. De troost, van mijne moeder nooit bedroefd*^ te
hebben , hield mij staande Ik heb het vermogen niet alle ar-
men te ondersteunen 16. Ik heb hem met de middelen voorzien
om de zaak^® door te zetten*®. Ik heb het genoegen niet ge-
had, u een bezoek te geven 20. Zijne neiging 21, om reeds vroeg
te rooken, heeft hem teringachtig 22 gemaakt.
1 probably. 2 to trust. 3 case. 4 to conceive. 5 position. 6 to take. 7 fact.
8 to deny. 9 to discharge. 10 author. 11 apprentice. 12 singularity. 13 to
pretend to be sick. 14 to afflict. 15 to support. 16 to relieve. 17 to provide.
18 to carry — through. 19 matter. 20 to wait on a person. 21 inclination.
22 consumptive.
OF THE IMPERFECT AND PERFECT. OVER DEN
ONVOLMAAKT EN VOLMAAKT VERLEDEN TIJD.
De imperfect wordt, gebezigd, als de tijd, waarin men spreekt,
geen deel uitmaakt van den tijd, waarin de handeling geschied
is. De perfect daarentegen wordt gebezigd, als de t^d, Avaarin