Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
222 GRONDEN DER
133='e Oefening.
Toen de admiraal zag, dat hij het gevecht* verliezen zou,
benam hij zich het leven -. Dewijl de waard zag, dat hij geen
betaling zou ontvangen, liet hij den reiziger heengaan 3. Toen
de gouvernante haren bril opgezet^ had, las ^ zij voor de jonge
prinsessen. Nadat de koning met zijne ministers beraadslaagd ®
had, ging hij op dejagt. De moeder, die het kind getroost ' had,
begon 8 zelve te weenen. De leeuw, die het lama verscheurd »
had, vervolgde den luipaard'® door het bosch n. Nadat wij
zijne vraag van de hand gewezenhadden, gingen wij haastig
heen'^. Nadat de koopman zijnen brief geëindigd had, gingen
zijne bedienden'^ naar eene der voorstedeni^^ om te kegelen'®.
Daar hij met mij vertrouwd" was, waarschuwde'« hij mij.
1 combat. 2 to destroy one's self. 3 to escape. 4 to put on. 5 to read to
a person. 6 to advise. 7 to comfort. 8 to fall a weeping. 9 to tear in pieces.
10 leopard. 11 forest. 12 to refuse. 13 to hurry away. 14 clerk. 15 suburb.
16 to play at nine pins. 17 intimate. 18 to caution.
In het Engelseh gebruikt men het verleden deelwoord met to
he, waar men in het Hollandseh de onbepaalde wijze met te als
een bijvoegelijk naamwoord gebruikt, en men plaatst dien lij-
denden vorm met de daartoe behoorende woorden na het zelf-
standige naamwoord, b. v.: Eene moeijelijk op te lossen vraag.
A question difficuU to he resolved. Ook staat het verleden deel-
woord zonder to be, als bijvoegelijk naamwoord gebezigd, met
de daartoe behoorende woorden op de zelfde plaats, als: De te
ver gedreven eisch. The demand carried too far.
Na alle zelfstandige naamwoorden, die niet van werkwoorden
afstammen en een ander voorzetsel na zich hebben, kan men,
in plaats van do onbepaalde wijze, het tegenwoordige deelwoord
met of gebruiken, als men daarbij welke of wat voor vra-