Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 grondp:n der
luoad, dalemund, llaniinoud, hémmund, bishop, hisjup^ tator, ijoitur,^
bigot, higut.
In uitgangen op con, don, kon, pon, son, ton en zon wordt de o niet
uitgesproken, zoo als in bacon, beekn, reckon, rekkn, pardon, paardn,
person, jDer5n, Thomson, iamsut button, huitn, blazon, hleezn.
De a luidt lang als/oe; 1°. v<5ór een medeklinker, waarop eene stomme
e volgt, 200 als duke, djoek, lIumc,j'oem, Impure, impjoer; 2°. wanneer
zij alleen of met een voorafgaanden medeklinker eene syllabe sluit, die den
klemtoon heeft, b. t. nuUyj jocnüi, duty, djoeti^ niusic, mjocsik, confu-
sion, konjjoesjun. Zij luidt mede als Joe, maar kort, in syllabes, die geen
klemtoon hebben, zoo als in singularity, sinjjoelérriii, similitude,
Uijoed, niWHs, joetilliti,
ZIJ luidt als eene ïange oe, wanneer eene r, j of I haar voorafgaat, b. v.
imprudence, improidens^ jory, dzjoeri, blue, bloe; als eene korte oe, wan-
neer zij eene syllabe sluit, die den toon niet heeft, b. v. frugality
liti\ Injury, indzjoeri Mede luidt zij als eene korte oe, wanneer zij tusschen
b, p, of f en 1, s, t of d staat, b. v. in Bulwer, buil, bush, butcher,
pulpit, pudding, enz.
De u luidt als onze korte u: 1®. wanneer zij vóór een of meer medeklin-
kers in de zelfde lettergreep staat, b. v. in summer, sümmur, burns,iurriw,
nut, nut, judge, dzjudzj, church, tsjurtsj; 2®. aan het einde eener lettergreep,
wanneer de volgende medeklinker in de uitspraak verdubbeld wordt, b. v.
punishment,ducat, dükket.
De u wordt somwijlen na g niet gehoord, zoo als in gncst,^e52, gueld,
gild, guinea, ginni, Guy, gai^ Guernsey, gérnsi, enz.
Daar de Engelsche w, even als de Hebreeuwsche ^, eigenlijk oe is, neemt
zij wel aan het begin eener lettergreep, vóór eene vocaal, eenigzins het karakter
van onze w aan (waarover later bij de w-consonant), maar treedt aan het
einde er van, na e en i, in haar volle regt van vocaal: new, view en
jewel worden dan ook als njoe, vjoe en dzjoeïl gelezen. Na a, o, u is zij
natuurlijk stom, of ten minste weinig hoorbaar, zoo als in law, vow, enz.
De y is lang en luidt als S: aan het einde* van woorden van e'éne let-
tergreep, b. T. fiky, skai; 2°. vóór een medeklinker en eene stomme e, b, v,
lyre, fair, rye, rat; 3°. aan het einde eener lettergreep, die den klemtoon
heeft, b. V. cyder, smder, asylum, êsUiluin, Drydeu, drcn'dn»