Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST.
221
deelwoord, als: Ik sta er op, dat hij het doet. I insist vpon his
doing it. — Ik kan mij van lagchen niet onthouden (of niet
nalaten te lagchen). I cannot refrain from laughing.
132ste Oefening.
Ik kon niet nalaten het u te toonen. Zij kan zich niet onthou-
den daarover te weenen. Wij kunnen niet nalaten zijnen voogd '
daarvan te onderrigten 2. Om te vermijden ^ het hem te geven,
stak « hij het niet bij zich Hij verkiest te huis te blijven.
Hij is niet waardig, dat men medelijden met bem hebbe
Gij moet niet uitstellen het hem 'te verklaren Zij konden niet
nalaten, den tuin te koopen Wij zullen niet kunnen » nalaten,
nieuwe boeken voor ons te koopen. Ik sta'" er op, het van u
te ontvangen. Zij lachte er om, toen zij bem zag vallen. Ik
denk^i er aan, naar Frankrijk te reizen, en daar te trou-
wen. Hij kan hot niet verhoedendikwijls gestoord'® te wor-
den. Maak^^ er staat op, hem morgen te zien! Wie zou niet
wanhopenu weder te zien? Hij heeft beslotenis zich te Bre-
men neêr te zetten". Ik was ver'^ van te gelooven, dat bij het
geweest was. Ik was verheugd'9, het te hooren.
1 guardian. 2 to inform. 3 to ayoid. 4 to put. 5 into his pocket. 6 to
pity. 7 to explain. 8 to purchase. 9 to he able. 10 to insist upon. 11 to me-
ditate upon. 12 to defend one's self. 13 to disturb. 14 to depend upon.
15 to despair of. 16 to determine upon. 17 to establish one's self. 18 far
from. 19 rejoiced.
De Engelschen maken, zoo veel mogelijk, gebruik van hot
tegenwoordige deelwoord, omdat daardoor de volzin vloeijender
en korter wordt; dit doen zij zelfs in die gevallen, waarin wij
het door een voegwoord of betrekkelijk voornaamwoord omschrij-
ven, als: Toen ik bem bemerkt bad, ontweek ik bem. Having
perceived him I avoided him. — De graaf, die mij beleedigd had,
wenschte eene verzoening. The count having offended me rvished
Jor a reconciliation.