Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
220 GRONDEN DER
13lste Oefening.
Hij bragt zijnen tijd door ^ met ^ eten, drinken en spelen.
Het lezen neemt te veel tijd weg 3. Het vloeken ^ blijft altijd
eene groote zonde Mijne zuster moet dansen en zingen leeren
Het graveren op koper ' werd in Italië uitgevonden Het schil-
deren ® is leerzaam'" en te gelijker tijdn onderhoudend. Het
baden en zwemmen is zeer versterkend Het jagen is
mijn aangenaamste tijdverdrijf®. Het teekenen is eene aantrek-
kelijke" bezigheid 1®. Zijne gebiedendestem verschriktemij.
De loeijende^' koe vervolgde haar. Het blatende22 schaap zag-®
mij aan. Het verschrikte kind verborg zich-^ achter ^^ zijne
beleedigde-® moeder. De slapende arbeider viel in de beek^s,
en ontwaakte uit zijnen verkwikkenden slaap. De verwachte 30
aankomst van mijnen patroon■''i bragt mij niet in verlegenheid
De veroordeelde misdadiger kreeg genade
1 to pass. 2 in. 3 to take up. 4 to swear. 5 sin. 6 is to learn. 7 to en-
grave on copper. 8 to invent. 9 to paint. 10 instructive. II at the same time.
12 to bathe. 13 to swim. 14 strengthening. 15 to hunt. 16 pastime. 17 inte-
resting. 18 occupation. 19 to command. 20 to frighten. 21 to low. 22 to
bleat. 23 to look. 24 to hide one's self. 25 behind. 26 to offend. 27 work-
man. 28 brook. 29 to refresh. 30 to expect. 31 employer. 32 to puzzle. 33 to
condemn. 34 culprit. 35 to be pardoned.-
De werkwoorden to help, to avoid, to forhear, ontkennend met
cannot vervoegd, beteekenende niet nalaten, zich niet ont-
houden, alsmede to he ivorth, waardig zijn, 1b mention, mel-
den, gewag maken, to &/er,^uitstellen, to prefer, verkie-
zen, to have done, gedaan hebben, met iets gereed zijn,
to complete, voltooijen, en soortgelijke, hebben het tegenwoor-
dige deelwoord na zich; als: Hij kan niet nalaten het u te ge-
ven. He cannot forhear giving it you. — Hij heeft met schrijven
gedaan. He has done ivriting.
Na al de voorzetsels, behalve to, volgt het tegenwoordige