Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST. 219
gevaar. Dat kind weent ^ van honger. Dat is de zaak niet, die
ik verlang Ik verwonderde ' mij hem daar te zien. Hij stond ®
mijn verzoek ^ toe. Zij werden door vrees gedreven*^. Gevoelt
gij u daardoor niet beleedigd** ? Laat u niet door beloften aan-
lokken*^! Wij vermaakten ons met den goochelaar De sol-
daten werden door krijgstucht*® in ontzag gehoudenHet
krenpelbosch*^ werd door jagers omsingeld^®. Mijn vader zal
over mij zeer ontevreden 20 zijn. De vijanden worden door het
geluk opgeblazen 2*. De dame was over zijne onbeschaamd-
heid-^ verstoord 23. Hij was dronkenvan vreugde Zij werden
doorverstand bestuurd^'. Zelfs de wilden 29 ontzetteden zich^t^
over zijne onmenschelijkheid De matroos werd door eene me-
nigte omringd 32. Ik ben moede ^^ van het rooken^s. Zij wa-
ren van vreugde buiten zichzelven Hij was boos^' opu, om 38
uw oproerig gedrag Hoe kunt gij daarover boos zijn 37?
1 to trust. 2 care. 3 to value. 4 to warn. 5 to cry. 6 to wish. 7 to
wonder. 8 to yield. 9 entreaty. 10 to he actuated. 11 to be affronted. 12 to
be allured. 13 to be amused^ 14 juggler. 15 to be awed. 16 discipline.
17 thicket. 18 to be beset. 19 hunter. 20 to be displeased. 21 to be elated.
22 success. 23 to be shocked. 24 impudence. 25 to be flushed. 26 joy. 27 to
be ruled. 28 even. 29 savage. 30 to be shocked, 31 inhumanity. 32 to be
surrounded. 33 crowd. 34 to be tired. 35 smoking. 36 to be transported. 37 to
be vexed. 38 for. 39 inflammatory conduct.
OF PARTICIPLES. OVER DE DEELWOOKDEN.
Even als in het Nederlandsch de onbepaalde wijze, door het
lidwoord het voorafgaan, als een zelfstandig naamwoord kan
gebezigd worden, zoo wordt in het Engelsch het tegenwoor-
dig deelwoord zonder lidwoord als een zelfstandig naamwoord
aangemerkt; als: het eten, eating; het drinken, drinking;
het slapen, sleeping, enz.
Het tegenwoordige en het verledene deelwoord worden ook
in het Engelsch als bijvoegelijke naamwoorden gebruikt, als:
eene weenende vrouw, a , e e n g e doo d d i e r,
a killed animaL