Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
218
GRONDEN DER
129ste Oefening.
/
Zult gij hen daaraan herinneren * ? Gij eischt - te veel van
hen. Hij had besloten 3 het hem te zeggen. Dat komt ^ van uwe
nalatigheid. Dat ^ was het loon zijner misdaad 6. Gij moet u
van hem losmaken Zij liepen ® woedend ® tegen elkander. De
leeuw overvieli*^ mij. De muur heeft ons voor den wind be-
schut ^^ Wij zullen hem van het gezelschap uitsluiten ï-. Zij
veroordeelden hem ter dood. Ik gaf^^ hem deze gedachte ^^ in.
Hij bezwoer'® de waarheid van dit berigtHij week'® van
de regtvaardigheid af. Neem het mij niet kwalijk. Ik nam
het van den hoopHet vleesch smaakte naar uijen^^^ Het
dient 25 tot niets. Hij betuigde 26 het aan het gansche gezelschap.
Bedankt27 gij er mij niet voor? Denk2» er aan! Hij heeft hem
met straf bedreigd29. Bezondigu niet tegen God! Het ruikt
naar kaas. Hij sprak 32 daarvan met zijne kweekelingen 33, Zij
spuwde 34 het uit. Hij staart 35 iedere nieuwigheid 3® aan. Het
zal hem tot vlijt aansporen37. Hij worstelde 3» met de golven39.
Hebt gij op dit werk ingeteekend 40 ? Trek vier van veertien
af! Hij volgde 42 zijnen vader in het ambt ^3 op. Het huis han-
delt "^4 in suiker. Hij beeft daarvoor als een lafaard 46.
1 to remind. 2 to require. 3 to be resolved. 4 to result. 5 such. 6 for his
crime. 7 to rid. 8 furiously. 9 to run. 10 to rush. 11 to screen. 12 to seclude.
13 to sentence. 14 to suggest. 1.5 idea. 16 to swear. 17 report. 18 to swerve-
19 rectitude. 20 to take ill. 21 to take. 22 pile. 23 to taste. 24 onions. 25 to
tend. 26 to testify. 27 to thank. 28 to think. 29 to threaten. 30 to sin. 31 to
smell. 32 to speak. 33 pupil. 34 to spit. 35 to stare. 36 novelty. 37 to sti-
mulate. 38 to struggle. 39 wave. 40 to subscribe. 41 to substract. 42 to suc-
ceed. 43 office. 44 to traffic. 45 to tremble. 46 coward.
130ste Oefening.
Ik zal het aan zijne zorg 2 toevertrouwend Hij schatte 3 het
ten minste op driehonderd gulden. Hij waarschuwde 4 mij voor