Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
234 gronden der
Het verschilt van haar gevoelen. Ik keur uw gedrag af.
Ik heb er eenen walg aan. Ik wil hem van de verpligting
ontslaan Zij kan hem daartoe niet overhalen '6. Ik ver-
schil van het' algemeen gevoelen. Verdeelhet in vier deelen
Zij heerscht^o altijd over hare medgezellen-'. Hij droomde^ï
van bevordering 23. Het zal met een tweegevecht eindigen Ik
zal mij met mijnen vijand niet inlaten , want ik zou mij in
eene slechte zaak wikkelen -s. Wij schatteden het op drie
millioen. Ik- wil zijn gedrag 28 onderzoeken Hij munt in de
schoone kunsten uit. Verschoon 3o hem van schrijven. Hij weidt
over ieder onderwerp uit.
1 to deliberate. 2 to deliver. 3 to depend. 4 to design. 5 purpose. 6 to
desist — swearing. 7 to despair. 8 success. 9 to deviate. 10 to dictate. 11 to
die. 12 to differ. 13 to disapprove. 14 to be disgusted. 15 to dispense. 16 to
dispose. 17 to dissent. 18 to divide. 19 part. 20 to domineer. 21 companion.
22 to dream. 23 preferment. 24 to end. 25 to engage. 26 to estimate. 27 to
examine. 28 behaviour. 29 to excell. 30 to excuse. 31 to expatiate.
127ste Oefening.
Verwacht ' gij gematigdheid - van hem ? Hij verdreef ® hem
uit zijn vaderland. Het is uit Milton getrokken De ossen
voeden ® zich met gras o en hooi Men voedert ® in Holstein
de kalveren met melk. Ik wierp s het hem naar zijn hoofd.
Leg ® uwen mantel af! Zij zag hare zuster donker aan. Ik zag
hem iedereen aangapen i". Ik was over het verlies mijner doch-
ter zeer" bedroefd 12. Mijn vader knordedaarover. Ilang'^
het aan dat snoer Heb medelijden 1® met uwe arme bloed-
verwanten! Ik heb het van den broeder des vorsten gehoord
Hij was niet besluiteloos daarover. Hij gaf eenen wenk '9 van
zijne gierigheid 20. Hij slingerde het naar hem toe. Ik heb
hem niets mede te deelen 22. Hij verschalkte zijne ligtgeloo-
vigheid 24. Ik schrijf ^^ het aan zijne eenvoudigheid toe. De
naijver 27 spoort hem aan, zichzelven te overtreffen29. Ik zal
het tot twee dozijn verhoogen ^o. ik haalde hem over het te
ondernemen. Hij legde 32 mij eene gestrenge straf op.