Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
214 GRONDEN DER
1 to amuse one's self. 2 talking. 3 price-currcnt, 4 to annex. 5 to answer.
6 to appeal. 7 affection. 8 to appear. 9 to apply. 10 study. 11 to appropriate.
12 to apprize. 13 to approve. 14 to arise. 15 to arouse. 16 insensibility.
17 to ask. 18 to aspire. 19 government. 20 to assent. 21 to associate. 22 wicked.
23 to assure. 24 to atone. 25 levity. 26 closely. 27 to be ^attached. 28 to
attend. 29 to attribute. 30 good fortune. 31 to bargain. 32 to bark. 33 to
bawl. 34>to stand off. 35 to beckon 36. to beg.
124ste Oefening.
Hij verzocht 1 mij om hulp Ik geloofd aan uwe beloften.
Hij beroofde ^ hem van zijnen goeden naam Hij bestelde ®
eenen nieuwen rok bij den kleermaker daar naast De koning
schonk® zijne gunst ^ aan mijnen zoon. Ik was aan den boom
gebonden lö. Hij berispte mij om mijne trotschheid. Het groen
was met wit vermengd Hij bloosde ^^ over deze zonderlin-
ge ^^ vraag. Hij bloosde over hen. Hij ontleende y^ie spreu-
ken uit het Latijn ik leende ^^ het geld van mijnen vriend.
Van wien hebt gij het gekocht? Hij bekommert ^^ zich niet
om zijnen naam. Laat ons niet over kleinigheden twisten
Die kleur werd van blaauw in groen, veranderd 21, Ik wil mijn
horologie niet met het uwe verruilen Zij beschuldigen ~ hem
van vervalsching 23. Zij drukte haar in hare armen. De kin-
deren hingen ^t» liefkozende ^^ aan hunne moeder. Zij vereenig-
den hunne magt ^ met de bondgenooten Deel 30 het hem
mede. Hij is met zijnen vader niet te vergelijken ^i. Ik acht
zijn schrift gelijk met het mijne.
1 to beg. 2 assistance. 3 to believe. 4 to bereave, 5 reputation. G to bespeak.
7 next door. 8 to bestow. 9 favour. 10 to bind. 11 to blame. 12 to blend.
13 to blush. 14 strange. 15 to borrow. 16 sentence. 17 latin. 18 to care.
19 to cavil. 20 trifle. 21 to change. 22 to charge. 23 forgery. 24 to clasp.
25 fendly. 26 to cling, 27 to combine. 28 forces. 29 ally. 30 to communicate-
31 to compare.