Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST. 213
toegelaten. Wij brengen u onophoudelijkuwe gebreken onder
het oog^o. Toen hij zijnen broeder dit aanriedwas het reeds
te laat. Raadpleeg^i met uwen vader over deze omstandig-
heid Hang 33 clen hoed aan den muur. Hij bewilligt in
mijn voorstel 35. Zij stemde met haren man overeen34, Hij
doelt36 op mij. Hij verbindt3'' zich met een vorstelijk 38 huis.
1 to abandon. 2 fate. 3 to abate. 4 to abide. 5 assertion. 6 return. 7 to
abound, 8 to absolve. 9 crime. 10 murder. 11 to abstain. 12 drinking, 13 to
accommodate. 14 how. 15 to account. 16 to accustom one*s self. 17 to ac-
cuse. 18 theft. 19 to acquit. 20 to acquit one's self. 21 to add. 22 to address.
23 to adhere. 24 to administer. 25 necessity. 26 to admit. 27 party. 28 dan-
cing-room. 29 continually. 30 to admonish. 31 to advise. 32 circumstance.
33 to affix. 34 to agree. 35 proposition. 36 to aim. 37 to ally. 38 princely.
123ste Oefening.
Wij vermaakten ons ^ met praten 2. Zij zullen zich met hunne
vrienden vermaken. De prijs-courant 3 is bij dezen brief ge-
voegd Kunnen wij instaan ^ voor hetgeen hij doet? Wanneer
zult gij op mijne vraag antwoorden Hij beriep zich ® op uwe
toegenegenheid 7 voor hem. Het schijnt® mij toe, dat gij ver-
keerd gedaan hebt. Hij wendt ® zich tot u. Hij legt ^ zich toe
op de studie ï®. Hij bediende zich 9 daarvan tot zijn eigen ge-
bruik. Hij eigent alles zichzelven toe. Wij werden daarvan
onderrigt Keur dat niet goed! Dat zal er uit ontstaan
Dat wekte ^^ hem uit zijne ongevoeligheid i«. A\''ie verlangt dat
van mij? Hij streefde*^ naar de regering ^ 9, xk bewilligde 20
daarin. Laat u niet in met de ondeugenden 22, Ik kan hem
van de waarheid verzekeren ^3. Hij boette voor zijne ligtzin-
nigheid Hij is zeer gehecht aan zijnen broeder. Neem
uwe uren waar! Hij schreef het toe aan het geluk 30. Zij
handelen 31 om een paard. De hond blafte ^^ mij aan. De kinde-
ren van het dorp schreeuwden 3* hem na. Hij riep mij toe 3^,
af te houden 34. Wenk 35 hem toe. Verzoek 36 nooit iets aan
uwe vrienden!