Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPRAAKKUNST. 3;3
examine, e'jsémviin, doctrine, döhrin^ deposit, dipoz-ü; zot) ook in de
toonloozc uitgangen ice en lie, als avarice, é'üvem, crocodile,
Als onze korte m, maar wat, dieper, (ten naastenbij als de Fransche u in
un) luidt zij voor r in woorden van céne lettergreep en in uitgangen zonder
klemtoon. Wij zullen dezen klank door u teruggeven, b. v. sir, sur^ first,
furst, nadir, nédur, thirty, shurty; meer naar onze e in perk trekt zij in
fllr,/er, girl, kirk, kerk, circle, sérkel, virgin, vérdzjien.
In sommige woorden wordt zij niet uitgesproken, zoo als in cariiago,
kérridzj, cousin, kuzzn, trleudf fiend.
De o luidt als onze lange o: lo. in woorden van ééne lettergreep, b. v. no,
no; 2®. vódr een medeklinker met eene stomme e, b. v. dronc, droon,
rose, roos, rogue, roog, pope, poop; 3®. wanneer zij alleen of met een
voorafgaanden medeklinker eene syllabe sluit, waarop de klemtoon valt,b.v.
omen, ómen, motive, mötiv, historian, histoérjen; voor 1, ld, Ik
(waarin de 1 niet wordt uitgesproken), II, It, rd, rk, rt, st en tli, zoo als
control, ^oniroo/, sold, soo/c?, folk, fook, roll, rooi. Bolton, Booltn,
ford, foord, pork, poork, post, poost, sloth, sloosh.
Kort is de o in syllaben zonder klemtoon, zoo als in innocense, innosaensj
dominion, dominjxm, colloquy, köll^kwi.
De O heeft den klank van eene lange a, met eenig inmengsel van een o-
klank, in woorden van eene lettergreep, of in syllabes van meerlettergrepige
woorden, wanneer de klemtoon er op valt, en er eene r op volgt, b. v. horn ,
h^rn, lord, laord, morning, maommjr; tusschen eene korte a en o in, wan;-
neer zij den klemtoon niet heeft, b. v. forsake ,/orsee/;. Als onze o in bom
luidt zij in sommige woorden, als move, mov, tomb, torn, combe, kom.
Als onze o in pot, rot, spot, maar nog wat meer naar a trekkende,
luidt zij in woorden van eene lettergreep, en ook bij meerlettergrepige woor'-
den, in eene syllabe, die den klemtoon heeft, zoo als moss, mos, clock,
klbk, college, kolledzj, Morrison, mbrrisn; 2®. aan het einde eener letter-
greep, wanneer de volgende medeklinker dubbel wordt uitgesproken, zoo als
in body, hbddi, comedy, kbmmedi, providence, prbvvidens, enz.
Als onze u in dun luidt zij 1®. in vele lettergrepen, die den klemtoon heb-
ben, inzonderheid vóór m, n, r, tli, v, w of z; b. v. company,
attorney, etturni, brotlier, hrudder, money, munni^ son, sun; 2®. in de
toonloozc uitgangen ock, od, ol, om, on, ond, or, ot; b. v. Oreenock,
grinuk, yterlod, pitrjud, earldom, érldum, Roscommon, ros^tf/nmun, dia-