Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
210
grondp:n der
It tainted her loith fear.
The sons took after the father.
Take him at his icord.
Shall you take offence at it?
Take in some cream, when the
milkwoman comes.
I shall take in with that party.
The king was so taken up with
the war.
He will not take up.
Who would not rather take up with
the wolves in the tvoods?
They were not well tallied for each
other.
1 taunted her loith her origin.
It wül testify for you.
Throw that by, sir.
We threw the dogs off.
She has thrust herself into our com-
pany.
That ivill soon tire him out.
He always touches upon that string.
I will travel over all Europe.
You must not trench upon his
l>rerogatives.
I will turn that over in my mind.
He upbraids me with my distress.
He is used to do it.
I take the liberty to value on i/ou.
I shall not venture upon il.
Het vervulde haar met vrees.
De zoons volgden den vader na.
Houd hem bij zijn M'oord.
Zult gij u daarover beleedigd
gevoelen ?
Neem wat room, als de melk-
vrouw komt.
Ik zal het met die partij hou-
den.
De koning had het zoo druk
met den oorlog.
Hij wil niet hooren, zich niet
beteren.
Wie zou niet (liever met de
wolven in de bosschen om-
gaan?
Zij pasten niet goed voor elk-
ander.
Ik bsschimpte haar over hare
afkomst.
Het zal voor u getuigen.
AVerp dat ter zijde, mijnheer!
Wij lieten de honden los.
Zij heeft zich bij ons gezelschap
ingedrongen.
Het zal hem weldra vervelen.
Hij roert altijd die snaar aan.
Ik zal geheel Europa door rei-
zen.
Gij moet geen inbreuk op zijne
voorregten maken.
Ik zal er over denken.
Hij verwijt mij mijn ongeluk.
Hij is daaraan gewend.
Ik neem de vrijheid op u te
trekken.
ik zal het niet ondernemen.