Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPRAAKKUNST.
209
It was he, that set up this new
opinion.
lie set up as a haberdasher.
The truth slipt out, before he was
aivare.
I spent little money on the educa-
tion of my son.
The wind sprang up.
We stood in for Venice.
I cannot stand out against him.
My hair stood up.
When he started up from the dead.
He starts up a gentleman.
He sticks at nothing for lucre's
sake.
That strikes at him as well as at
me.
J immediately struck in with her.
I strike in with you.
This lane strikes into the Broad
street.
II struck to my heart.
They struck up the drums.
Slript of all those advantages.
That horse stumbled at every step.
A mouse stumbled upon a morsel
of bacon.
1 suggested it to her.
The whole was summed up in a
few loords.
She swept him from their sight.
Hij was het, die dat nieuwe
gevoelen opperde.
Hij vestigde zich als winkelier.
De waarheid ontsnapte hem,
voordat hij het merkte.
Ik besteedde weinig geld voor de
opvoeding van mijnen zoon.
De wind stak op.
Wij zeilden de haven van Ve-
netië binnen.
Ik kan het tegen hem niet uit-
houden.
Mijn haar rees te berge.
Toen hij uit den dood verrees.
Hij speelt plotseling den groo-
ten heer.
Hij spaart geen moeite, als er
wat te verdienen valt.
Dat bewijst zoo wel tegen hem ,
als tegen mij.
Ik was het dadelijk met haar
eens.
Ik volg u na, rigt mij naar u.
Deze steeg loopt op de Breê-
straat uit.
Het ging mij aan het hart.
Zij roerden de trom.
Van al die voordeelen beroofd.
Dat paard struikelde bij iede-
ren stap.
Eene muis vond toevallig een
stuk spek.
Ik fluisterde het haar in.
Het geheel was in weinige woor-
O O
den bevat.
Zij onttrok hem aan hun gc-
zigt.
11