Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
208
GRONDEN DER
He ran by me in a fury.
You luill rum into debt.
My mind runs wholly on that bu-
siness.
If you run on at that rate.
The month runs out.
Your account runs up.
He rushed in upon me.
Every thing he does savours of in-
terest.
I have scraped up a pretty sum
of money.
He scratched out a pamphlet.
The French have screwed up the
rents of the houses.
To seek after an apology.
We sought for help.
This serves to nothing.
He set all his friends against him.
The weather is set in for rain.
We tvere set vpon by a Portu-
guese pirate.
He seriously set himself upon the
search of gold.
Don Carlos set out a new procla-
mation.
She tvas set out to the best advan-
tage.
That set out how selfish he teas.
Mij liep mij woedend voorbij.
Gij zult in schulden geraken.
Mijn geest houdt zich geheel
met die zaak bezig.
Als gij zoo voortgaat.
De maand loopt ten einde.
Uwe rekening loopt op.
Hij overviel mij.
Alles wat hij doet, riekt naar
eigenbelang.
Ik heb een aardig sommetje
bijeengespaard.
Hij heeft een spotschrift bij-
eengelapt.
De Franschen hebben de huur
der huizen verhoogd.
Naar eene verontschuldiging
zoeken.
Wij zochten naar hulp.
Dit dient tot niets.
Hij zette al zijne vrienden te-
gen hem op.
Het weder zet zich tot regenen;
het ziet er regenachtig uit.
Wij werden door eenen Portu-
geschen zeeroover aangeval-
len.
Hij hield zich ernstig bezig om
goud te zoeken.
Don Carlos vaardigde eene
nieuwe afkondiging uit.
Zij was zoo voordeelig moge-
lijk opgesmukt.
Dat toonde, hoe baatzuchtig hij
They set up a laugh.
They set him up.
Zij borsten in een gelach uit.
Zij prezen hem.