Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST.
207
He quits me from it.
If ho raps at the door?
He rapped out a great oath.
This child ravishes me with joy
and admiration.
I have reared him to this place.
It is necessary to call to your
' mind.
Many difficulties loere reckoned
tip by him.
You cannot reclaim' him from his
errors.
That reconciled him with his hard
fate.
That does not recur in my me-
mory.
That project wiU never he reduced
to practice.
That will reflect on your children.
He has released him from the
world.
He resolved it into its first ele-
ments.
You may resort to my counsels.
Pleasure and peace naturally re-
sult from a virtuous life.
When he riots in pleasure.
The brook rises from that hill.
I will rub up his memory of that
circumstance.
Hij ontslaat er mij van.
Wie klopt aan de deur?
Hij stiet eenen zwaren vloek uit.
Ik ben over dit kind buiten
mij zeiven van vreugde eu
bewondering.
Ik beb bem tot deze plaats ver-
heven.
Het is noodig u te herinneren.
Vele zwarigheden werden door
bem opgesomd.
Gij kunt hem van zijne dwa-
lingen niet terugbrengen.
Dat verzoende hem met zijn
hard lot.
Dat herinner ik mij niet meer.
Dat plan zal nooit ten uitvoer
gebragt worden.
Dat zal op uwe kinderen terug-
komen.
Hij beeft bem van de wereld be-
vrijd (ter dood laten brengen).
Hij loste het in zijne eerste be-
standdeelen op.
Gij kunt u aan mijne raadge-
vingen houden.
Vergenoegen en vrede ontstaan
natuurlijk uit een deugdzaam
leven.
Als hij in vermaak zwelgt.
De beek ontspringt uit dien
berg.
Ik wil die omstandigheid weder
in zijne gedachten verleven-
digen.