Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
2()f)
GRONDEN DER
The gods portion out the lots of
men.
They would pour in quantities of
such money upon us,
lie preached up charity.
lie pressed this money upon me.
What does he pretend to?
A bribe will not prevail upon him.
He pricks up his ears.
His charity propitiated for his cri-
mes.
lie was provoked against us.
He pulled off his hat.
Let him pidl up a good heart.
It is difficidt to pump it out of
her.
The loork was pushed on by ma-
ny hands.
Put her by.
He put in a few words.
The ship put in at Texel.
You cannot put her off so.
He put me off from one day to
another.
When they put off from the land.
Put that up.
Since they put him to it.
We put up a hare.
This ivill jmt him upon changing
the whole course of his life.
De goden deelen hot lot der
menschen nit.
Zij zouden ons met zulk geld
overstrooraen.
Hij prees de menschlievendheid
aan.
Hij drong mij dit geld op.
"Waarop maakt hij aanspraak?
Een geschenk zal niets op hem
vermogen.
Hij steekt zijne ooren op.
Zijne milddadigheid was eene
verzoening voor zijne mis-
daden.
Hij was tegen ons opgezet.
Hij zette zijnen hoed af.
Laat hem moed vatten.
Het is moeijelijk het uit haar
te krijgen.
Het werk werd door vele han-
den voortgezet.
Versmaad haar.
Hij sprak daar eenige woorden
tusschen.
Het schip liep Texel binnen.
Gij kunt haar zoo niet afsche-
pen.
Hij stelde mij uit van den eenen
dag tot den anderen.
Toen zij van het land afstaken.
Steek dat bij u.
Dewijl zij hem daartoe aan-
dreven.
AVij joegen eenen haas op.
Dit zal hem bewegen, zijnen
ganschen levensloop te ver-
anderen.