Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engfxsch e spila akk unst.
205'
You must look to it.
Make away these documents.
He made away.
Make off!
Will you make that over to your
brother ?
How much will that make up?
• Make up those letters.
That will make up for all his
losses.
Antiquity and custom make with
this law.
He mustered up all his courage.
They nibbled at his speech.
She is noted for benevolence.
He means to obtrude his opinions
upon me.
TVe tvill pass that hy (over) in si-
lence.
They pattered out prayers.
Pay my respect to your uncle.
I pieced up the matter as well as
I could.
I played to her when she was sin-
ging.
Pluck up a heart, my hoy.
We plied to Boston.
The cannons were pointed against
ihe ship.
I popped out a few words.
I cannot portion off my daughters.
Gij moet er acht op slaan.
Doe die papieren weg.
Hij maakte dat hij weg kwam.
Pak u weg!
AVilt gij dat uwen broeder op-
dragen ?
Hoe veel zal dat bedragen ?
Vouw die brieven toe.
Dat zal al zijne verliezen ver-
goeden.
De oudheid en het gebruik ko-
men met deze wet overeen.
Hij verzamelde al zijnen moed.
Zij vitteden op zijne redevoering.
Zij heeft den naam van welda-
dig te zijn.
Hij wil mij zijne gevoelens op-
dringen.
Wij zullen dat met stilzwijgen
voorbijgaan.
Zij rabbelden gebeden uit.
Doe mijn kompliment aan uwen
oom.
Ik bewimpelde de zaak zoo
goed ik kon.
Ik speelde voor haar, toen zij
zong; ik accompagneerde haar
gezang.
Vat weder moed, mijn jongen!
Wij stuurden (voeren) naar
Boston.
De kanonnen waren tegen het
schip gerigt.
Ik liet mij eenige woorden ont-
vallen.
Ik kan mijne dochters geen uit-
zet geven.