Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
222
gRonden der
Bo not impose that name upon
him.
He impressed her with an unfa-
vorable opinion.
God does not inch out his bles-
sings.
They will instill their ptoison into
men's mind.
My fingers itch at it.
It jumps with his humour.
Let him heep in his passion.
Keep them out.
He will keep you out of sight.
Keep Mm out of the way. ■
It was knocked down to him.
He will launch out into a long
speech.
He has launched out of his sub-
ject.
He endeavours to lay out her hy-
pocrisy.
He laid out for a physician in all
the town.
He laid it to my charge.
He was hardly laid to by the enemy.
He was laid up by that disease.
1 will let this sum out to use.
The houses were levelled with the
ground.
This bolt was levelled al him.
She lighted on him in the street.
Look over former ages.
Geef hem dien naam niet.
Hij maakte eenen ongunstigeu
indruk op haar.
God meet zijne zegeningen niet
karig toe.
Zij zullen hun vergift in den
geest der menschen storten.
Mijne vingers jeuken er naar.
Het past voor zijne luim.
Laat bem zijne drift beteugelen.
Laat hen niet toe.
Hij zal u verbergen.
Verberg bem.
Het werd bem op de verkoo-
ping toegeslagen.
Hij zal zicb in eene lange rede
inlaten.
Hij is van zijn onderwerp af-
Hij geeft zich moeite om hare
geveinsdheid aan het licht te
brengen.
Hij liep de geheele stad door, om
eenen geneesheer te zoeken.
Hij leide het mij te last.
De vijand hield sterk op hem aan.
Hij werd door die ziekte te huis
gehouden.
Ik wil deze som op intrest zetten.
De huizen werden tot den grond
toe geslecht.
Deze pijl was op hem gerigt.
Zij ontmoette bem toevallig op
straat.
Werp eenen blik terug op vroe-
iiere eeuwen.