Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPRAAKKUNST.
203
To fly at the heron.
Let him not fly into expences.
His heart fretieth (frettes) against
the Lord.
Many will gape at these revenues.
I could not get them atjoay.
When shall you get him into that
business ?
He soon got over these difficulties.
He cannot get it up.
It will be time to get up.
lie gave in his verdict.
We were forced to give in.
Let him go about his business.
Go on, sir.
He could not go through the ope-
ration.
If you will go upon sure grounds.
Let him have at him!
She hearkens after dreams.
It will not help much to his deli-
very.
Could he not hit upon my name?
Even iron could not hold out a-
gainst such blows.
He was hooted out of the church.
He will not impose laws upon his
country.
Eenen reiger door valken laten
aanvliegen.
Laat hem geen groote uitga-
ven maken.
Zijn hart vertoornt zich tegen
den Heer.
Velen zullen naar deze inkom-
sten trachten.
Ik kon hen niet wegkrijgen.
Wanneer zult gij hem in die
zaak brengen ?
Ilij overwon weldra deze zwa-
righeden.
Hy kan het er maar niet bo-
ven op krijgen.
Het zal tijd zijn om op te staan.
Hij gaf zijne stem.
Wij moesten wijken.
Laat hem aan zijn werk gaan.
Ga voort, mijnheer!
Hij kon do operatie (kunstbe-
werking) niet doorstaan.
Als gij zeker van uwe zaak wilt
zijn.
'Laat hem maar beginnen!
Zij luistert naar droomen; zij
slaat geloof aan droomen.
Het zal niet veel tot zijne be-
vrijding bijdragen.
Wilde mijn naam hem niet in-
vallen ?
Het ijzer zelf kon zulke slagen
niet weêrstaan.
Hij werd door geschreeuw uit
de kerk gejaagd.
Hij zal zijn land geen wetten
voorschrijven.