Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engP:lsclie spraakkunst.
201
That fever carried him off.
He carried out his side.
Their ship was cast away.
I was cast down and afflicted.
We cast off the dogs.
He cast himself upon me.
We win not cavil at this sentence.
He chanced upon the hunters.
He charged me with the care of
his children.
Let us cheer them up!
Close up your letters.
The two countries closed upon it.
The soldiers closed in with the
people.
How came he hj all his money?
Come off from your superstition!
What will that come to?
It comes to the same thing.
1 could not come up with them.
They cried out against Providence.
The sun darts his beams on the
earth.
Why descant on such unimportant
things.
livery thing will devolve upon him.
Let us attempt to dispose him for
it.
They have divested themselves of
those prejudices.
Bo it over with silver.
You have ill done with me.
Die koorts heeft hem wegge-
sleept.
Hij zette zijne zaken door.
Hun schip leed schipbreuk.
Ik was neêrgeslagen en bedroefd.
Wij lieten de bonden los.
Hij verliet zicb op mij.
Wij zullen over dezen volzin
niet kibbelen.
Hij ontmoette de jagers.
Hij vertrouwde mij de zorg zij-
ner kinderen toe.
Laat ons ben opbeuren!
Sluit uwe brieven.
De twee landen werden daarop
eenig.
De soldaten werden met bet
volk handgemeen.
Iloe kwam bij aan al zijn geld?
Laat IIw bijgeloof varen!
Hoeveel zal dat kosten?
Het komt op bet zelfde neêr.
Ik kon ben niet inhalen.
Zij beklaagden zich over de
Voorzienigheid.
De zon schiet hare stralen op
de aarde.
Waarom over zulke onbelang-
rijke dingen uit te weiden?
Alles zal bem ten deel vallen.
Laat ons trachten hem daartoe
over te halen.
Zij hebben zich van dat voor-
oordeel ontdaan.
Beleg het met zilver.
Gij hebt slecht met mij gehan-
deld.
iÉL.