Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
200
gronden der
1/
Ir
The storm will blow over.
The magazines blew up.
This author is Mown upon.
He blundered out the ivatchword.
He boards ivith me.
He boggled at it.
The Alps branch out on all sides.
They broke through the law.
The company toill soon break up.
The plague broke out suddenly.
He breathes after richess.
He breathed out his last in my
arms.
I am sure to bring it about.
He brought down the pigeon.
They brought in arguments.
That will bring his hand in.
We brought out this story.
Bring up the rear.
They have bubbled me out of my
youth.
It was buoyed up by the water.
Who calls for you?
I shall call in my money.
To call in a law.
I shall call on him, io be with
you in time.
He called over the names of the
candidates.
This will carry off the scurvy.
Het onweer zal overdrijven.
De magazijnen vlogen in de luclit.
Die auteur heeft afgedaan.
Hij lapte het wachtwoord zoo
maar uit.
Hij is bij mij in den kost.
Hij was daarover besluiteloos.
De Alpen breiden zich naar alle
kanten uit.
Zij overtraden de wet.
Het gezelschap zal spoedig uit-
eengaan.
De pest brak plotseling uit.
Hij haakt naar rijkdom.
Hij blies in mijne armen zijnen
laatsten adem uit.
Ik zal het zeker bewerkstelligen.
Hij schoot de daif ter neder.
Zij bragten bewijzen in.
Dat zal hem aan eene vaste
hand gewennen.
Wij hebben deze zaak bekend
gemaakt.
Laat voortrukken.
Zij hebben mij om mijne jeugd
bedrogen.
Het werd door het water opge-
heven.
Wie vraagt naar u ?
Ik zal mijne gelden invorderen.
Eene wet herroepen.
Ik zal hem vermanen, in tijds
bij u te zijn.
Hij las de namen der kandida-
ten af.
Dit zal de scheurbuik verdrij-
ven
I