Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engP:lsclie spraakkunst.
217
He is always at him.
If you ii-ill be in. for the half,
I will venture it.
Are you out icith her?
This bears down all contrary ar-
guments.
She bears hard upon her daughter.
When we bore into the port.
We did not hear in with the land.
I will bear her off.
The ship bears off.
I shall bear you out.
This beam bears out.
We bore towards the enemy.
Your courage will bear you
through.
You must bear up against adver-
sity.
Bear with him then.
He beats about to find some better
means.
They beat off the enemy.
We beat up the enemy's quarters.
The sun beat upon our heads.
She beckoned to me with her hand.
I bethought me of another fault.
His life is bound up in his lady's
life.
She blabbed it to her mother.
The castle was blocled up.
That blots out all his bad qualities.
Hij zit hem altijd achterna.
Als gij er voor de helft deel aan
wilt hebben, zal ik het wagen.
Zijt gij met haar oneens?
Dit slaat alle tegenwerpingen
neder.
Zij behandelt hare dochter hard_
Toen wij de haven binnenliepen.
Wij stevenden niet op het land
aan.
Ik zal haar schaken.
Het schip steekt van wal.
Ik zal u verdedigen.
Deze balk springt vooruit.
Wij hielden op den vijand aan.
Uw moed zal er u doorheen
helpen.
Gij moet in tegenspoed volhar-
den.
Verdraag u dan met hem.
Hij breekt zijn hoofd, om een
beter middel uit te vinden.
Zij verdreven den vijand.
Wij grepen de vijandelijke pos-
ten aan.
De zon scheen sterk op onze
hoofden.
Zij wenkte mij met hare hand.
Ik herinnerde mij eene andere
fout.
Zijn leven hangt af van het le-
ven zijner vrouw.
Zij verklapte het aan hare moe-
der.
Het kasteel was ingesloten.
Dat wischt al zijne slechte hoe-
danigheden uit.