Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
198 gronden der
V OOK.BEELDEK.
These things were not accounted Deze dingen werden niet ge-
of. acht.
lie acquitted himself badly in that Hij heeft zich van die taak slecht
affair. gekweten.
We will acquit ourselves from Wij zullen ons voor schande
blame. wachten.
To adjust the event to thepredic- Den uitslag met de voorspelling
tion. in overeenstemming brengen.
To what does he advert? Waarop vestigt hij zijne op-
merkzaamheid ?
If they do not advise ivith their Als zij met hunne ouders niet
parents. raadplegen.
I animadverted on [upon] his ta- Ik verweet hem zijne stilzwij-
citurnity. gendheid.
Will he not apologize to you for Zal hij zich wegens zijne afwe-
his absense? zendheid bij u niet veront-
schuldigen ?
From his saying I argue. Uit zijn zeggen besluit ik.
You must not ask after his name. Gij moet niet naar zijnen naam
vragen.
He awed them into silence. Hij bragt hen door vrees tot
zwijgen.
Ile was bailed out of prison. Men bewerkte zijn ontslag door
borgtogt.
He will bale up the flax. Hij zal het vlas tot balen maken.
Has he not yet baled out the boat? Heeft bij de boot nog niet uit-
gehoosd ?
That wife continually harks at her Die vrouw twist aanhoudend
husband. met haren man.
Is the beef not yet barrelled up ? Is het rundvleesch nog niet in
vaten gedaan?
The little dogs basked in the sun. Do hondjes koesterden zich in
de zon.
The dogs bayed at him. De honden blaften hem aan.