Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST.
215
To turn ooer, omkeeren, doorblade-
ren, verwijzen.
To tum to, zich keeren naar.
To unite with, vereenigen met.
To upbraid with, verwijten.
To turn up, omkeeren, opligten, op-
slaan, te voorschijn komen.
To tyrannise over, onder het juk houden.
U
To use one* s self to, zich gewennen aan.
To use up, verbruiken, verslijten.
To value at, schatten op.
aan, inlaten met, ondernemen.
To value on, upon, trekken op [van To vest in, inwonen.
(wissels]. To vest with, bekleeden met.
To venture at, on, upon, zich wagen To vie with, wedijveren met.

To wait for, wachten op.
To wait on, upon, bedienen, opwach-
ting maken, bezoeken, vergezellen.
To ward off, afhouden, afwenden,
To warn from, waarschuwen voor.
To wam of, berigten, eenen wenk
geven van.
To waste in, verspillen, doorbrengen.
To watch over, waken over.
To wear off, verdwijnen, vervliegen.
To wear out, afdragen, verslijten,
venvoesten.
To weather out, uithouden , ontdui-
ken, te boven komen [stormen,
gevaren, enz.].
To weep at, for, weenen over, van,
om.
To weigh upon, liggen, drukken op.
To weigh with, gewigtig zijn voor,
voldoen.
To wheel upon, zich draaijen om.
To whip on, schielijk overwerpen,
snel en slordig aantrekken.
To wind up, optrekken, opwinden.
To toind up an account, eene rekening
opmaken.
The ship winds up, het schip draait
voor .zijn anker op [voelt er de
werking van].
To wink at, de oogen toedrukken,
door de vingers zien.
To loish for, wenschen, verlangen
naar.
To wonder at, zich verwonderen over.
To uork out, uitwerken, afmaken,
voltooijen.
To work one out of kis place, iemand
uit zijne plaats verdringen.
To work out orn^s task, zijne taak vol-
brengen,
To work up, oproeren, opwerken,
gebruiken-
To work on, vpan, werken op.
To write on, schrijven op.
To write out, uitschrijven, afschrij-
ven.
To yearn for, haken, verlangen naar.
To yearn towards, medelijden gevoe-
len met of voor.
To yield to, aan iemand toegeven,
iets toestaan.