Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
. !
196
mmm
GRonden der
m
To iake off, afnemen , wegnemen , af-
koopen.
To take on, hevig aangrijpen, aan-
doen, aannemen [den sluijer,
enz.].
To take up, opligten, opnemen.
To take up arms, de wapenen op-
vatten.
To tak.e up a challenge, eene uitda-
ging aannemen.
To take up a trade, eenen handel
beginnen.
To take up with, druk bezig zijn met,
omgaan met.
To take any one up sharply, iemand
geducht onder handen nemen, hem
een scherp verwijt geven.
To take offence at, zich beleedigd vin-
den door.
To talk about, spreken over, van.
To talk of, spreken van.
To talk to, with, spreken met.
To talk to the purpose, te gepasten
tijde spreken.
To talk up, toespreken, overreden.
To tally for, passen voor.
To tamperin, with, zich afgeven met,
in het werk stellen, gebruiken.
To tantalize with, kwellen met.
To tarry for, wachten op.
To taste of, proeven, smaken naar.
To taunt with, beschimpen om, ver-
wijtingen doen.
To tax with, beschuldigen van.
To tear in, to, verscheuren in.
To teem loith, vol zijn van.
To teil of, spreken van, opmerkzaam
maken op.
To tend to, doelen op, dienen tot.
To terminale in, eindigen met.
To terrify with, verschrikken met.
To testify for, getuigen voor.
To testify to, getuigen aan iemand.
To thank for, bedanken voor.
To think of, on, upon, denken aan.
To thirst after, for, dorsten naar.
To threaten with, bedreigen met.
To throw at, werpen naar.
To throw by, ter zijde werpen, afleggen.
To throw off, van zich werpen, op-
geven , loslaten [de honden]
To throw out, uitwerpen, uitstooten.i
To throw up, opwerpen, in de hoogte
werpen, oprispen [uit de maag].
To thrust into, zich indringen.
J'ö tire out, buitengemeen vermoeijen.
To tire with, vermoeijen van.
To touch on, upon, aanraken.
To tracé out, opsporen.
To tracé up, ontdekken.
To traffic in, handelen met, handel
drijven in.
To train to^ afrigten tot.
To train up, opvoeden.
To transfer-to, overdragen op.
To translate into, overzetten in.
To transmit io, overleveren aan.
To travel over, buiten's lands reizen.i
To tread out, vertreden.
To tremble at, beven van.
To trench upon, zich aanmatigen,
meester maken van, inbreuk ma-i
ken op.
To trim up, oppoetsen , opmaken, op-^
flikken.
To triumph over, zegepralen over.
To trouble about, zich verontrusteni
over.
To trust to, zich verlaten op.
To try the matter by the sword, de<
zaak met den degen beslissen.
To turn about ^ omdraaijen, omkee-^
ren, overdenken.
To turn in, naar binnen gaan, krim-.
pen [van laken, enz.].
To turn off, afleiden, heenzenden.1
wegjagen.
To turn out, uitdrijven, te voorschijn:
brengen, aan den dag komen, ver r
strekken.