Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPRAAKKUNST.
195
To stick uitsteken, vooruit staan,
. zieli aan iets onttrekken.
To stick vp, aanplakken.
To stick with lard, met spek beste-
ken, larderen.
To stimulate to, aansporen tot.
To stir out, gaan uit [het huis , enz.].
To stir up, aanzetten, opwakkeren.
To stock with, voorzien van, verzor-
gen met.
To stock with people, bevolken.
To stock a park with deer, een park
met herten bezetten.
To stop in a place, zich aan eene
plaats ophouden.
To stop by, in the way, opvangen.
To stop up, verstoppen.
To store with, verzorgen, voorzien met.
To store up, opzamelen, opleggen.
To storm at, razen met.
To strain out, uitdrukken, uitpersen.
To stretch out, uitstrekken, uitbreiden.
To strike at, slaan naar, bewijzen
tegen.
To strike in, into, er op inslaan.
To strike in with, zich vereenigen
met, navolgen.
To strike into, uitloopen, uitkomen.
To strike off, afslaan, afhouwen.
To strike out, uitslaan, doorslaan;
tot bekentenis brengen; aan het
licht brengen.
To strike out into a sudden irregulari-
ty, plotseling losbandig worden.
To strike through, slaan door, schij-
nen door, zich vertoonen in.
To strike to the heart, aan het hart
gaan.
To strike up the drums, de trom roe-
ren.
To strike upon, slaan op [de klok,
' enz.].
To strip of, uittrekken, berooven.
To struggle wiih, against^ worstelen
met, tegen.
To stumble at, struikelen over, bij.
To stumble upon, toevallig iets ont-
moeten of vinden.
To subject io, iemand onderwerpen
aan.
To submit io, zich onderwerpen aan.
To subscrile io, inteekenen op.
To subsisi on, leven van.
To sub%tract from, aftrekken van.
To succeed to, opvolgen in een ambt.
To sue for, aanhouden om.
To sue out, doorbidden verkrijgen,
uitwerken.
To sue upon, dagvaarden.
To suffer for, lijden, boeten voor.
To suggest to, ingeven, insteken aan.
To sum up, opsommen, optellen.
To supply xcith, voorzien met.
To suspect of, vermoeden hebben we-
gens.
2h swarm loith, krielen van.
To sway with any one, veel bij iemand
gelden.
To swear by, upon, zweren bij, op.
To swear to, bezweren.
To sweep away, wegrapen, wegmaai-
jen.
To sweep from, vegen van, wegne-
men , onttrekken aan.
To werve from, afwijken van.
To taint with, bezoedelen, vervullen To take from, wegnemen,
met.
To take af ter, zich vormen naar.
To take at, houden bij [het woord].
To take for, houden voor.
xu (-uAyt/ jiifiii, nc^uciucii.
To take in, innemen, nemen, opne-
men.
To take in vdth, het houden met.
To take of, aannemen van.
13*