Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
l ^
r '
194
GRONDEN DER
To set in, inzetten, zicli zetten tot,
instellen,
To set off, opsieren, mooi voordoen,
zich op weg begeven, uitbreken,
uitloopen.
To set on, upon, aandrijven, opwek-
ken, aangrijpen, aanhouden, zich
op weg begeven, met iets ingeno-
men zijn.
To set out, uitzetten, aanwijzen, ver-
sieren, voordoen, toonen, afreizen,
uitgaan, uitvaardigen.
To set to, zich wijden aan, zich toe-
leggen op.
To set up, opzetten, zich vestigen,
invoeren, uitbreken, prijzen.
To set any one up, iemand verheffen.
To shake off, van den hals schuiven,
afschudden, afleggen.
To shake wiihfear, van vrees beven.
To shift for one's self, voor zichzel-
ven zorgen, zichzelven helpen.
To shift off, van zich schuiven, van
den hals schuiven.
To shoot at schieten op.
To shoot out in, schieten in.
To shoot up, opschieten, in de hoogte
schieten.
To shrink at, terugbeven voor.
To shrink from, ontwijken, er niet
aan willen,
To shut in, insluiten.
To shut out, uitsluiten.
To shut the door upon any one, iemand
de deur voor den neus toe werpen.
To sigh after, at, for, zuchten naar.
To single out, uitzonderen, uitkiezen.
To sin against, zondigen tegen.
To sit up, opzitten, opblijven.
To slip into, binnensluipen.
To slip out, uitglijden, ontsnappen.
To smell of, ruiken naar.
To smell ouï, uitvorschen, ontdekken.
To smile at, on, glimlagchen over,
tegen.
To snap ai, toesnaauwen.
To snap up, yangen, opsnappen.
To snarl at, knorren tegen.
To sneak away, off, wegsluipen.
To sneer at, spottend lagchen, grijn^l
zen tegen.
To snuff up, inademen.
To sort out, uitzoeken.
To speak of, to, ivith, spreken van,i
tegen, met.
To spend in, doorbrengen met.
To spend on, besteden voor, aan.
To spin out a business, the war, eena
zaak, den oorlog slepende houden.
To spirit up, opbeuren, moed inspre
ken. y
To spit at, aanspuwen.
To sport with, schertsen met.
To spring up, opspringen, driftig wor-
den, uitvaren, zich verheffen.
To spur to, aansporen, dwingen tot.
To spum from, van zich stoot on,
schoppen.
To spy outy bespieden, naspeuren
uitvorschen.
To squeeze out, uitpersen.
To stand forth, te voorschijn treden,
zich vertoonen.
To stand in for a harbour, eene ha-
ven binnenloopen.
To stand out, vooruitstaan, standii
houden.
To stand up, opstaan, zich oprigten..
To stare at, upon, staren naar, op.
To start at, beven voor.
To start up, opspringen, uitvaren,
weder opstaan.
To stay for, wachten op.
To stay out, uitblijven.
To steal out, wegsluipen.
To steal over, sluipen over.
To step in, binnenkomen.
To step back into, teruggaan in.
To stick at, for, ontzien, weerhou-
den, bedenking maken.