Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:LSCliE SPRAAKKUNST.
193
To rouse up, opjagen, opstaan, op-
stand maken [onder het volk].
To mh off, out, afwrijven; uitdoen,
uitwrijven.
To rub up, opwrijven, schoon wrij-
ven; verfrisschen, verlevendigen
To rule over, heerschen over.
To raminate on, «/>on, nadenken over.
To run against, loopen tegen.
To run at, loopen naar, aan.
To run by, voorhijloopen, voorbij-
stroomen.
To run the guns in (zeeterm), de ka-
nonnen uit de geschutpoorten naar
binnen halen.
To run into, geraken in.
To run on, zich bezig houden met,
voortvaren, zijnen gang gaan.
To run out, uitloopen, zich overloo-
pen, uitputten, ten einde gaan.
To run the guns out (zeeterm), de ka-
nonnen in de geschutpoorten bren-
gen.
To run over, overloopen.
To run up, oploopen, stijgen, ver-
heffen, optrekken.
To rush into, invallen, instorten.
rush in upon any one, op iemand
instuiven, hem overvallen.
To rush upon, storten op.
To rush to battle, ten strijde snel-
len.
S
To sacrifice to, opofferen aan.
To sally forth, voortspringen.
To sally out, eenen uitval doen.
To satiate with, verzadigen met.
To savour of, smaken, ruiken naar.
To say to, zeggen aan.
To scoff at, beschimpen wegens.
To scold at, schelden op, uitschel-
den.
To score out, uitschrappen.
To score up, opschrijven.
To scorn at, spotten met.
To scrape out, uitkrabben.
To scrape together, bijeenschrapen.
To scrape up a sum of money, geld
ophoopen.
To scratch one's head for any thing,
zijn hoofd met iets breken.
To scratch out, uitkrabben.
To scratch out a pamphlet, een schimp-
schrift bijeenlappen.
To screen from, beschutten voor.
To screw in, inschroeven.
To screw up, opvijzelen, verheffen,
doen opstijgen.
To screxü out, uitlokken, uithooren.
To scruple ai, zwarigheid maken,
schromen.
To seal up, verzegelen.
To search for, zoeken naar.
To search afïer truth , naar de waar-
heid onderzoek doen.
To search into, indringen [in eene zaak].
To search out, navorschen.
To seclude from, uitsluiten van.
To secure from, against, verzekeren
voor, tegen.
To seek after, for, zoeken.
To yseize on, upon, aangrijpen, vat-
ten, in beslag nemen.
To send for, zenden naar.
To send in (up) one*s name, zich aan-
melden.
To sentence to, veroordeelen tot.
To serve out, uitdienen [zijnen tijd].
To serve to, dienen tot.
To serve up, in, opdragen [het eten].
To set against, tegenstellen, weder-
staan.
To set by, ter zijde zetten.
To set forth , aan den dag leggen,
bekend maken, uitgeven.
13
ft