Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
192
GRONDEN DER
I
[ .
To raise up, opligten.
To rake, up, oprakelen.
To range along (he coast, langs de
kust varen.
To rap at, aankloppen.
To rap out, uitstooten.
To he rnpt with joy, van vreugde bui-
ten zichzelven zijn.
To raie at, schatten op.
To ratefor, uitschelden voor.
To rave upon, verzot zijn op.
To ravel out, ontwarren, aan den
dag brengen.
To ravish with, buiten zichzelven zijn
van.
To read on, voortlezen.
To read out, uitlezen, luid lezen.
To read over, overlezen, doorlezen.
To rear to, verheffen tot.
To rear up, opbrengen, ophelpen,
opvoeden.
To rebel against, from, oproer ma-
ken tegen.
To rebuke for, bestraffen, uitschel-
den om.
To recall to, herroepen, terugroe-
pen in.
To recede from , terugwijken van.
To receive of, from, ontvangen van.
To reckon on, upon, rekenen op.
T'o reckon up, optellen.
Tg reclaiin from, terugbrengen van.
To reconcile to, with, verzoenen met.
To recur in, wederkeeren, herinne-
ren.
To recur to, weder in de gedachte
komen, toevlugt nemen tot
To redden at, blozen over.
To redeem from, verlossen van.
To reduce to, brengen tot.
To refer to, verwijzen aan, op, be-
trekking hebben op.
To reflect on, upon, nadenken over,
terugkaatsen op.
To refrain from, zieh onthouden van.
To rejoice ai, zich verheugen over.
To release from, bevrijden van.
To rely on, ttpon, vertrouwen op..
zich verlaten op.
To remind of, herinneren, denken i
aan.
To remove from, verwijderen van.
To repine at, kniezen, morren over.
To reply to, antwoorden op.
To reproach with , verwijten.
To reprooefor, bestraffen voor, he--
rispen over.
To request of, verzoeken te.
To require of, eischen, verlangen te. .
To requite for , iets vergelden.
To rescue from, redden van.
To resolve into, oplossen in.
To resolre on, upon, besluiten tot.
To resort to, heengaan naar, dikwijls
bezoeken, toevlugt nemen tot.
To restrain from , onthouden van.
To resuU from , ontstaan uit.
To return to, terugkeeren naar.
To retort upon, terugwerpen op.
To reveal to, openbaren aan.
To revenge on, upon, wreken aan.
To reward for, beloonen voor.
To rid of, verlossen van.
To ride at an^rAor, voor anker liggen.
To ride on horseback, te paard rijden.
To ride upon the main, op zee zijn,
zee houden.
To rig out, uitdossen, uitrusten
[schepen].
To riot in, zwelgen in, losbandig
leven.
To rip up, openscheuren.
To rise from, opstaan van, uit; ont-
springen,
To r/se tip, opstijgen, opstaan.
To rob of, berooven van.
To rolt in duty, in dc dienst met
iemand ruilen.
To root out, uitroeijen.
To rov.se from, opwekken uit.